Ministerie voegt transport en luchtvaart samen

Den Haag – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft vanaf vandaag een nieuw directoraat-generaal. Het DG heeft de naam Transport en Luchtvaart (DGTL) en is het resultaat van een fusie tussen de voorheen afzonderlijke directoraten-generaal Goederenvervoer en Luchtvaart.

DGTL wordt geleid door Jacqueline Tammenoms Bakker. Zij was eerder directeur-generaal Goederenvervoer en treedt sinds maart 2004 op als kwartiermaker voor de nieuwe organisatie. Plaatsvervangend directeur-generaal zijn Jan Lintsen en Gabriëlla Bekman. DGTL heeft als missie het bevorderen van efficiënter, veiliger en duurzamer goederenvervoer en luchtvaart ten behoeve van de economische ontwikkeling van ons land.

De fusie is onderdeel van het ministeriebrede programma ‘meer kwaliteit met minder mensen’ en komt voort uit het streven van het kabinet naar een effectiever overheidsoptreden gecombineerd met de noodzakelijke bezuinigingen. Daarnaast past deze fusie ook binnen de veranderopgave van Verkeer en Waterstaat waardoor de medewerkers beter, directer en efficiënter kunnen voldoen aan de eisen die politiek en samenleving aan VenW stellen. Door het combineren van transport- en luchtvaartbeleid worden naar verwachting belangrijke synergie-voordelen behaald. Het beleid voor mainport Schiphol profiteert daardoor bijvoorbeeld van de ervaringen rond mainport Rotterdamse haven en omgekeerd.

Het nieuwe DGTL wil ook middels de eigen structuur en werkwijze nieuwe accenten zetten. Daarom is de traditionele afdelingsstructuur afgeschaft. In plaats daarvan wordt er gewerkt met een beperkt aantal programma’s, verdeeld over de modaliteiten Continentaal Transport, Maritiem Transport, Luchtvaart en Luchthavens. Daarnaast zijn er enkele strategische projecten waarin tijdelijk aan urgente beleidsonderwerpen wordt gewerkt.

De fusie is formeel bekendgemaakt en bekrachtigd met de publicatie van een instellingsbesluit in het Staatsblad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie voegt transport en luchtvaart samen | Infrasite

Ministerie voegt transport en luchtvaart samen

Den Haag – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft vanaf vandaag een nieuw directoraat-generaal. Het DG heeft de naam Transport en Luchtvaart (DGTL) en is het resultaat van een fusie tussen de voorheen afzonderlijke directoraten-generaal Goederenvervoer en Luchtvaart.

DGTL wordt geleid door Jacqueline Tammenoms Bakker. Zij was eerder directeur-generaal Goederenvervoer en treedt sinds maart 2004 op als kwartiermaker voor de nieuwe organisatie. Plaatsvervangend directeur-generaal zijn Jan Lintsen en Gabriëlla Bekman. DGTL heeft als missie het bevorderen van efficiënter, veiliger en duurzamer goederenvervoer en luchtvaart ten behoeve van de economische ontwikkeling van ons land.

De fusie is onderdeel van het ministeriebrede programma ‘meer kwaliteit met minder mensen’ en komt voort uit het streven van het kabinet naar een effectiever overheidsoptreden gecombineerd met de noodzakelijke bezuinigingen. Daarnaast past deze fusie ook binnen de veranderopgave van Verkeer en Waterstaat waardoor de medewerkers beter, directer en efficiënter kunnen voldoen aan de eisen die politiek en samenleving aan VenW stellen. Door het combineren van transport- en luchtvaartbeleid worden naar verwachting belangrijke synergie-voordelen behaald. Het beleid voor mainport Schiphol profiteert daardoor bijvoorbeeld van de ervaringen rond mainport Rotterdamse haven en omgekeerd.

Het nieuwe DGTL wil ook middels de eigen structuur en werkwijze nieuwe accenten zetten. Daarom is de traditionele afdelingsstructuur afgeschaft. In plaats daarvan wordt er gewerkt met een beperkt aantal programma’s, verdeeld over de modaliteiten Continentaal Transport, Maritiem Transport, Luchtvaart en Luchthavens. Daarnaast zijn er enkele strategische projecten waarin tijdelijk aan urgente beleidsonderwerpen wordt gewerkt.

De fusie is formeel bekendgemaakt en bekrachtigd met de publicatie van een instellingsbesluit in het Staatsblad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat