Congres FNV Bouw

Woerden – Op 7, 8 en 9 april 2005 houdt FNV Bouw het vierjaarlijkse congres. Dan komen 210 afgevaardigden naar het Hart van Holland in Nijkerk om te debatteren over het beleid voor de komende vier jaar van de grootste vakbond in de bouw- en houtsector. Aan het congres nemen ook tientallen gasten deel, vakbondscollega’s uit andere EU-landen en uit Azië. Er is een politiek debat en de minister van VROM zal het congres toespreken. Het FNV Orkest zal het congres muzikaal ondersteunen.

Het congres heeft als motto ‘Op naar nieuwe grenzen’. Letterlijk vanwege bijvoorbeeld de vergroting van de interne arbeidsmarkt in Europa. Welke rol kan de vakbond spelen in het terugdringen van de illegale arbeid uit Oost Europa? En figuurlijk omdat de bond misschien wel grensverleggend moet zijn om nieuwe leden aan te trekken.

FNV Bouw heeft een onderzoek laten uitvoeren bij werkenden in de bouw naar opvattingen over het toekomstige beleid van FNV Bouw en naar actuele thema’s zoals vroegpensioen, arbobeleid en arbeidsmigratie. Ook gaat de peiling in op actiebereid en de rol die werkenden in de bouw zien in relatie met FNV Bouw. Maar ook andere thema’s zullen op de persconferentie aan bod komen zoals: de stand van zaken in de onderhandelingen voor de nieuwe bouw CAO, de toekomstbestendigheid WW, gemeentelijke lasten, loopbaanbeleid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Bouw