Samenwerkingsovereenkomsten Het Nieuwe Rijden

Den Haag – Minister Karla Peijs heeft op 9 februari 2005 de samenwerkingsovereenkomsten ondertekend voor Het Nieuwe Rijden. Reden voor het afsluiten van de nieuwe overeenkomsten is dat de geldigheidsduur van de huidige na vijf jaar is verstreken en dat de partners opnieuw hun inzet willen tonen. Daarnaast zijn er enkele nieuwe netwerkpartners bijgekomen.

Het Nieuwe Rijden promoot een rijstijl die meer ontspannen en milieuvriendelijk is. Door anders te rijden, kunnen automobilisten zo’n tien tot vijftien procent brandstof per jaar besparen. Het meerjarenprogramma is een initiatief van onder meer SenterNovem, de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en organisaties als de ANWB, BOVAG en 3VO. De minister gaf bij de ondertekening aan dat ze blij is met de inzet van alle partners. ‘Samen blijven we Het Nieuwe Rijden promoten. Maar zodra de inkt van uw handtekening is opgedroogd, wil ik ook graag actie zien’, aldus Peijs.

Kijk voor meer informatie op www.hetnieuwerijden.nl/

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat