Overleg Bouw CAO stopgezet

Gouda – Na langdurig en zeer intensief overleg (in 2005 al meer dan veertien lange dagen) heeft de werkgeversdelegatie op 8 februari 2005 helaas moeten besluiten niet verder te gaan met de onderhandelingen over een nieuwe Bouw-CAO. Reden voor deze stap, die door werkgevers wordt betreurd, is dat er geen enkel zicht is op resultaat. Aan de besturen van de werkgeversorganisaties Bouwend Nederland en de Conga wordt de opdracht teruggeven om te pogen tot overeenstemming met de vakbonden te komen. Op korte termijn zullen de besturen van de werkgeversorganisaties zich moeten uitspreken over de ontstane situatie. Dit zal aan het eind van week 6 zijn. De voorstellen die de vakbonden op 8 februari 2005 op tafel hebben gelegd, houden een kostenstijging in van rond de 17%. Werkgevers vinden dat volstrekt irreeel en onverantwoord.

Er is lang gesproken over modellen die het voor werknemers mogelijk maken eerder uit te treden. Het voorstel waarmee de bonden uiteindelijk kwamen, zou over enkele jaren leiden tot een pensioenpremie van rond dertig procent, op te brengen door werkgevers en werknemers gezamenlijk. Dit zou een verdubbeling betekenen ten opzichte van de premies in 2000. En dat terwijl het voorstel vooral optisch is ten behoeve van de achterban van de bonden en maar weinig werknemers er op termijn echt gebruik van kunnen maken. Werkgevers zijn van oordeel dat een fundamentele verandering onontkoombaar is. Er zal nu meer gewerkt moeten worden zodat de individuele werknemer straks naar eigen keuze kan genieten van een goede oudedagsvoorziening.

De werkgevers zijn de besprekingen begonnen met het uitgangspunt te komen tot een toekomstbestendige CAO die de huidige, gedetailleerde bepalingen moeten vervangen omdat deze niet meer passen bij een sector die streeft naar vernieuwing. Werkgevers willen behoud van economisch gezonde arbeidsplaatsen tegen de achtergrond van ontwikkelingen die op de sector afkomen. In plaats van het meedenken over een dergelijke herstructurering, houden de vakbonden vast aan het doortrekken van de huidige afspraken, oordeelt de werkgeversdelegatie. Dit zou leiden tot afbraak van de bedrijfstak.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)