CAO-onderhandelingen bouw lopen opnieuw stuk

Woerden – De onderhandelingen voor de bouw-CAO zijn opnieuw afgebroken. De werkgevers kwamen aan het eind van dinsdagmiddag 8 februari 2005 met de mededeling dat ze in het geheel geen nieuwe bouw-CAO willen afsluiten. Zij gaan bouwbedrijven informeren hoe die erop kunnen ‘inspelen’ dat er geen regels meer gelden in de bouw. Struikelblokken zijn het vroegpensioen en de modernisering van de CAO. Na vier weken van indringend overleg stellen FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV en Vakvereniging Het Zwarte Corps vast dat voor werkgevers ‘modernisering’ een ordinaire centenkwestie is: een bezuiniging die bouwvakkers fors pakt in hun portemonnee. En vroegpensioen? Heel Nederland noemt de bouw als voorbeeld van een sector waar mensen lichamelijk niet in staat zijn om tot hun 65e door te werken. Maar de bouwwerkgevers willen dat de werknemers meer premie gaan betalen en toch langer doorwerken dan nu.

Vier weken lang, sinds 11 januari 2005, voerden werkgevers en werknemers in de bouw minutieus overleg over een nieuwe CAO. De drie bouwbonden zetten in op zo goed mogelijk handhaven van het vroegpensioen. Daar hebben overigens ook werkgevers belang bij, aangezien zij anders voor de kosten van zieke oudere werknemers komen te staan. Werkgevers wilden voor alles een flexibele regeling van arbeidstijden, liefst in de vorm van onbeperkte inzetbaarheid van werknemers zonder enige extra vergoeding.

Even leek het erop dat CAO-partijen elkaar zouden kunnen vinden in ‘modernisering’ van de CAO. De contouren van een ‘spoorboekje’ kwamen in zicht, waarbij in drie jaar de CAO’s voor bouw en uta (uitvoerend, technisch en administratief personeel in de bouw) in elkaar geschoven zouden worden. Tot één moderne CAO voor de gehele bouwnijverheid.

Dinsdag 8 februari 2005 liep dit proces stuk. De werkgevers kwamen niet alleen opnieuw met hun oude eisen tot afschaffen van de reisuren, inhouding van loon bij ziekte en onbeperkt inroosteren zonder enige extra vergoeding. Ze kwamen bovendien met nieuwe eisen, waaronder de volledige afschaffing van de bouw-CAO in 2008. Alleen bepalingen uit de huidige uta-CAO zouden dan nog een rol spelen. Uiteindelijk maakten zij bekend dat ze in het geheel geen nieuwe bouw-CAO willen en bouwbedrijven gaan informeren hoe die erop kunnen ‘inspelen’ dat er geen regels meer gelden in de bouw.

FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV en Vakvereniging Het Zwarte Corps concluderen dat voor werkgevers ‘modernisering’ inhoudt dat de klok honderd jaar wordt teruggedraaid, toen er ook geen bouw-CAO bestond. Wat dan dreigt, is dat een ‘koppelbaas nieuwe stijl’ de kop opsteekt, waar werknemers maar moeten afwachten wanneer zij worden ingezet en onder welke condities. Ook zet zo’n ontwikkeling de sluis open voor ongecontroleerde constructies met buitenlandse arbeidskrachten. De bonden verstaan onder een ‘moderne CAO’ een collectief contract dat voor werkgevers kostenbeheersing en voor werknemers keuzes in arbeidsvoorwaarden meebrengt. De meerkosten voor vroegpensioen wilden de bonden eerlijk tussen werknemers en werkgevers delen. En na de nullijn over 2004 wilden de bonden een verantwoorde loonsverbetering van 1,25 procent.

FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV en Vakvereniging Het Zwarte Corps gaan nu met hun leden praten over vormen van actie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht FNV Bouw