Proef moet waterbestendigheid bos uitwijzen

Den Haag – In het Harderbos bij Harderwijk wordt een overstroming nagebootst. Een gebied van 1,3 hectare groot is onder water gezet. Doel van dit gecontroleerde onder water laten lopen, is kijken of bossen geschikt zijn als tijdelijke opvangplek voor overtollig water. Ook wordt gekeken of gebieden waar water wordt opgevangen ruimte bieden om bos te ontwikkelen.

De proef in Oost-Flevoland wordt gehouden in het kader van het proefprogramma Waterberging-Natuur. In deze proef werken het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (Rijkswaterstaat), het onderzoeksbureau Alterra, de vereniging Natuurmonumenten, het waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland samen. Deze vijf partijen willen op deze manier beter zicht krijgen in de mogelijkheden om waterberging en natuur te combineren. Meer ruimte bieden aan water en zoeken naar functies die kunnen worden gecombineerd, is onderdeel van het integrale Waterbeleid 21e eeuw, waarmee wordt geanticipeerd op toekomstige klimaatverandering en bodemdaling.

De grond wordt voor slechts een korte periode, varierend van een tot drie weken, onder water gezet. In het voorjaar van 2005 wordt weer een deel van het Harderbos gecontroleerd onder water gezet. Zo kan worden bekeken wat de gevolgen van de waterberging zijn in verschillende seizoenen. Na het onder water zetten worden de gebieden weer drooggelegd en begint het onderzoek waarin wordt gekeken wat de gevolgen zijn voor de bomen, ondergroei, bodemleven en de bodem. Het onderzoek loopt tot 2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Proef moet waterbestendigheid bos uitwijzen | Infrasite

Proef moet waterbestendigheid bos uitwijzen

Den Haag – In het Harderbos bij Harderwijk wordt een overstroming nagebootst. Een gebied van 1,3 hectare groot is onder water gezet. Doel van dit gecontroleerde onder water laten lopen, is kijken of bossen geschikt zijn als tijdelijke opvangplek voor overtollig water. Ook wordt gekeken of gebieden waar water wordt opgevangen ruimte bieden om bos te ontwikkelen.

De proef in Oost-Flevoland wordt gehouden in het kader van het proefprogramma Waterberging-Natuur. In deze proef werken het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (Rijkswaterstaat), het onderzoeksbureau Alterra, de vereniging Natuurmonumenten, het waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland samen. Deze vijf partijen willen op deze manier beter zicht krijgen in de mogelijkheden om waterberging en natuur te combineren. Meer ruimte bieden aan water en zoeken naar functies die kunnen worden gecombineerd, is onderdeel van het integrale Waterbeleid 21e eeuw, waarmee wordt geanticipeerd op toekomstige klimaatverandering en bodemdaling.

De grond wordt voor slechts een korte periode, varierend van een tot drie weken, onder water gezet. In het voorjaar van 2005 wordt weer een deel van het Harderbos gecontroleerd onder water gezet. Zo kan worden bekeken wat de gevolgen van de waterberging zijn in verschillende seizoenen. Na het onder water zetten worden de gebieden weer drooggelegd en begint het onderzoek waarin wordt gekeken wat de gevolgen zijn voor de bomen, ondergroei, bodemleven en de bodem. Het onderzoek loopt tot 2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat