Drie winnaars in ontwerpwedstrijd baggerterpen

Den Haag – Het waterinnovatieprogramma van Rijkswaterstaat, WaterINNovatiebron (WINN), ontving maar liefst 38 inzendingen voor de ideeëncompetitie rond het ontwerpen van bewoonbare terpen van bagger. Deze terpen zouden als mogelijke deeloplossing kunnen bijdragen aan het beschermen tegen hoogwater en tegelijkertijd een nieuwe bestemming voor verontreinigde bagger bieden. De prijs voor het idee met het hoogst innovatief technische gehalte is voor de inzending van de combinatie Robert de Koning landschapsarchitect, DIN arch, Dura Vermeer en Alterra Wageningen UR. Het meest kansrijke idee voor toepassing in de toekomst kwam van Grontmij Nederland. Arcardis, Attika & Park had het winnende idee in de categorie hoogste ‘PIMBY-gehalte’. PIMBY staat voor Please In My BackYard en betreft aspecten die de terp aantrekkelijk en gewenst maken zoals weinig overlast voor de omgeving, goede inpassing in het landschap en functionaliteit van de terp.

Een externe commissie onder voorzitterschap van decaan civiele techniek aan de TU Delft, Louis de Quelerij, heeft de inzendingen beoordeeld. De ingezonden ideeën dragen volgens de commissie zeker bij aan de discussie over hoe we in Nederland om moeten gaan met onze watersystemen.

De drie prijswinnaars worden uitgenodigd om hun idee uit te voeren in een zogenoemd kijkmodel. Deze modellen zullen in het voorjaar worden gepresenteerd. Voor het ontwikkelen van het kijkmodel krijgen de prijswinnaars een vergoeding van maximaal € 20.000.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat