Benoeming Bureau Bestuursraad LNV

Den Haag – De heer drs. R.A. Müller is met ingang van 1 februari 2005 benoemd tot plaatsvervangend directeur, tevens hoofd van de afdeling Strategie, van Bureau Bestuursraad van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze functie volgt hij de heer dr. H.C. van Latesteijn op, die tot 1 januari 2005 deze functie heeft bekleed.

Rolf Müller (49) studeerde Planologie en Sociale Geografie aan de Universiteit van Nijmegen. Hij is sinds 1994 werkzaam bij ARCADIS waar hij diverse functies heeft waaronder die van Directeur Infra en principal consultant Ruimte & Milieu.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV

Benoeming Bureau Bestuursraad LNV | Infrasite

Benoeming Bureau Bestuursraad LNV

Den Haag – De heer drs. R.A. Müller is met ingang van 1 februari 2005 benoemd tot plaatsvervangend directeur, tevens hoofd van de afdeling Strategie, van Bureau Bestuursraad van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze functie volgt hij de heer dr. H.C. van Latesteijn op, die tot 1 januari 2005 deze functie heeft bekleed.

Rolf Müller (49) studeerde Planologie en Sociale Geografie aan de Universiteit van Nijmegen. Hij is sinds 1994 werkzaam bij ARCADIS waar hij diverse functies heeft waaronder die van Directeur Infra en principal consultant Ruimte & Milieu.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV