Wijziging samenstelling RvC Royal Haskoning

Rotterdam – Prof.dr. J.B. Opschoor (1944) en drs. F.H. van der Veen (1945) zijn per 1 januari 2005 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van de Koninklijke Haskoning Groep b.v.

Prof.dr. J. Opschoor was tot 1 januari 2005 rector en voorzitter van het College van Bestuur van ISS (Institute of Social Studies). Momenteel is hij onder meer lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen en lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad.

Drs. F.H. van der Veen was tot 1 januari 2004 Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst. Het afgelopen jaar was hij voorzitter van de VROM-Raad. Hij is momenteel onder meer lid van het bestuur van de Amsterdam School of Real Estate.

Drs. J. Laan en prof.dr. E.W. Hommes verlaten per 1 januari 2005 de Raad van Commissarissen (RvC). Drs. Laan trad in 1990 toe tot de RvC van toenmalig Haskoning. Hij werd driemaal herbenoemd en heeft hiermee zijn maximale benoemingsperiode bereikt. Prof.dr. E.W. Hommes is sinds 1997 lid van de RvC van de Koninklijke Haskoning Groep. Hij trad in 1985 toe tot de RvC van toenmalig Iwaco (vanaf 1997 onderdeel van de Koninklijke Haskoning Groep). Hij treedt af wegens het bereiken van de statutaire leeftijd van 70 jaar.

De Raad van Commissarissen bestaat per 1 januari 2005, naast prof.dr. J.B. Opschoor en drs. F.H. van der Veen, uit ir. J.J.M. Veraart (President-Commissaris), mr. E.M. Enschedé en drs. P.P.J.J.M. van Besouw RA.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Haskoning Haskoning Nederland BV