Herbenoeming Commissie Waterstaatswerken

Den Haag – Hare Majesteit de Koningin heeft op 30 december 2004, op voordracht van minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat, de voorzitter en de leden van de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving herbenoemd voor een periode van twee jaar met ingang van 1 januari 2005.

De voorzitter en leden zijn:
– Prof. mr. A. van Hall (voorzitter)
– Mr. dr. J.T. van den Berg
– Prof. dr. E. Hey
– Mr. dr. H.F.M.W. van Rijswick
– Prof. mr. P.J.J. van Buuren
– Prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels

De commissie adviseert de regering en beide Kamers der Staten-Generaal gevraagd en ongevraagd over de inhoud en structuur van de wetgeving op het gebied van de waterstaatszorg.

Achtergrondinformatie over de leden van de Commissie kunt u vinden op www.cawsw.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Herbenoeming Commissie Waterstaatswerken | Infrasite

Herbenoeming Commissie Waterstaatswerken

Den Haag – Hare Majesteit de Koningin heeft op 30 december 2004, op voordracht van minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat, de voorzitter en de leden van de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving herbenoemd voor een periode van twee jaar met ingang van 1 januari 2005.

De voorzitter en leden zijn:
– Prof. mr. A. van Hall (voorzitter)
– Mr. dr. J.T. van den Berg
– Prof. dr. E. Hey
– Mr. dr. H.F.M.W. van Rijswick
– Prof. mr. P.J.J. van Buuren
– Prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels

De commissie adviseert de regering en beide Kamers der Staten-Generaal gevraagd en ongevraagd over de inhoud en structuur van de wetgeving op het gebied van de waterstaatszorg.

Achtergrondinformatie over de leden van de Commissie kunt u vinden op www.cawsw.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat