Baggeren traject Schagen-Stolpen start februari 2005

Haarlem – De provincie Noord-Holland geeft na een Europese aanbesteding de firma De Vries en Van der Wiel opdracht het Stolpen-Schagerkanaal vanaf de haven van Schagen tot aan de Stolperbrug uit te baggeren.

Het is de eerste stap in de uitvoering van het Baggerprogramma Noord-Hollandse vaarwegen 2004-2008 om een deel van de provinciale vaarwegen de komende vier jaar op orde te brengen. Gedeputeerde Albert Moens van Noord-Holland en de burgemeesters van Schagen en Zijpe zullen eind februari het officiële startschot geven.

Het werk is er op gericht de vaarweg op diepte te brengen en de (recreatie)haven van Schagen op te waarderen. Het betreft 4,2 kilometer kanaal van gemiddeld 40 meter breed en circa 200 meter haven. De bagger is licht vervuild (klasse 1 en 2), hoofdzakelijk met z.g. PAK’s (teerachtige stoffen) en minerale olieën. De aannemer zal de bagger op een nog nader aan te wijzen locatie verwerken. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot medio mei 2005 duren. De kosten bedragen 565.000 euro.

Wegens de werkzaamheden zullen (woon)schepen in de haven van Schagen en het Schagerkanaal tijdelijk worden verplaatst. Een en ander in nauw overleg met de betrokkenen en gemeente Schagen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland