Uitkomsten meedenksessies en enquête Zuiderzeelijn

Den Haag РInwoners van Flevoland, Frysl̢n, Groningen en Drenthe konden in september 2004 deelnemen aan meedenkbijeenkomsten over het Programma van Eisen voor de Zuiderzeelijn. Wat inwoners belangrijk vinden aan een snelle verbinding tussen het Noorden en de Randstad stond op die bijeenkomsten centraal. Aansluitend vroeg TNS NIPO Consult de inwoners van de vier provincies in een telefonische enqu̻te naar hun mening over hetzelfde onderwerp.

Niet alleen inwoners hebben laten weten wat zij belangrijk vinden aan de Zuiderzeelijn. Twaalf maatschappelijke organisaties (o.a. ANWB, Stichting Natuur en Milieu, VNO-NCW, FNV) hebben op verzoek van de minister van Verkeer en Waterstaat ook advies uitgebracht.

De drie rapporten kunt u vanaf drie januari inzien op de provinciehuizen van Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe en de gemeentehuizen van Almere, Lelystad, Emmeloord, Heerenveen, Drachten, Leeuwarden en Groningen. Verder zijn ze opgenomen in op de internetsite van het project Zuiderzeelijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht project Zuiderzeelijn