Evaluatierapport: Ontwikkeling Kadaster positief

Den Haag – Het Kadaster (een ZBO van VROM) heeft zich de afgelopen vijf jaar positief ontwikkeld tot een professionele organisatie. De formele verantwoordingsrelatie tussen het ministerie van VROM en het Kadaster kan als voorbeeld dienen voor andere uitvoeringsorganisaties met een publieke taak.

Dit staat in het evaluatierapport over het Kadaster dat minister Dekker van VROM naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De onderzoekers van het bureau Twynstra Gudde, die de evaluatie hebben uitgevoerd, zijn goed te spreken over de maatregelen die het Kadaster de afgelopen jaren heeft genomen om de bedrijfsvoering te stroomlijnen en, door middel van ICT, de dienstverlening te optimaliseren. Ook de beheersing van de kosten wordt goed uitgevoerd, maar vraagt op onderdelen nog meer aandacht. Het (vergrijzende) personeelsbestand is met het oog op de kostenontwikkeling een punt om in de gaten te houden. De kwaliteit van de dienstverlening van het Kadaster wordt door de verschillende gebruikersgroepen positief beoordeeld.

Minister Dekker schrijft in haar begeleidende brief bij het rapport aan de Tweede Kamer, dat de evaluatie verder waardevolle aanbevelingen bevat voor de ontwikkeling van het Kadaster voor de komende periode. Zij heeft met het Kadaster afspraken gemaakt over de invoering daarvan.

Voor meer informatie: zie de site van het Kadaster www.kadaster.nl/

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM