POL-aanvulling Zandmaas: herziening ter inzage

Maastricht – Provinciale Staten hebben op 19 november 2004 de partiële herziening van de POL-aanvulling Zandmaas vastgesteld. De herziening regelt de hoogte, de ligging en constructie van een aantal kaden rond de woonkernen van Roermond, Venlo en Gennep/Mook en Middelaar, en rond het zuidelijk bekken van het retentiegebied Lateraalkanaal west.

Het vastgestelde plan met bijlage ligt van 14 december 2004 tot en met 25 januari 2005 ter inzage in het Gouvernement, in de gemeentehuizen van Gennep, Heel, Mook en Middelaar, Roermond, Venlo en op de kantoren van de Waterschappen Peel & Maasvallei en Roer & Overmaas.

In deze periode kan eenieder tegen de in het plan opgenomen besluiten beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ook kunt u het ontwerpplan downloaden op de website van de provincie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht provincie Limburg

POL-aanvulling Zandmaas: herziening ter inzage | Infrasite

POL-aanvulling Zandmaas: herziening ter inzage

Maastricht – Provinciale Staten hebben op 19 november 2004 de partiële herziening van de POL-aanvulling Zandmaas vastgesteld. De herziening regelt de hoogte, de ligging en constructie van een aantal kaden rond de woonkernen van Roermond, Venlo en Gennep/Mook en Middelaar, en rond het zuidelijk bekken van het retentiegebied Lateraalkanaal west.

Het vastgestelde plan met bijlage ligt van 14 december 2004 tot en met 25 januari 2005 ter inzage in het Gouvernement, in de gemeentehuizen van Gennep, Heel, Mook en Middelaar, Roermond, Venlo en op de kantoren van de Waterschappen Peel & Maasvallei en Roer & Overmaas.

In deze periode kan eenieder tegen de in het plan opgenomen besluiten beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ook kunt u het ontwerpplan downloaden op de website van de provincie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht provincie Limburg