Vakbonden barricaderen werkgeverskantoor

Gouda – De vakbonden hebben op vrijdagochtend 10 december 2004 het gebouw van de werkgeversorganisaties in de bouw in Gouda symbolisch dichtgemetseld. Het personeel kon daardoor het gebouw niet in. De ordelijk verlopen actie duurde tot tien uur. In de tussentijd is het personeel in de buurt opgevangen.

Met de actie wilden de bonden afdwingen dat het overleg over nieuwe CAO’s in de bouw spoedig hervat zullen worden. De onderhandelingen liggen sinds april van dit jaar stil.
De werkgevers hebben in een reactie verklaard de actie als een duidelijk signaal te zien dat de bonden bereid zijn de gesprekken op constructieve wijze te hervatten. Daar was eerder op aangedrongen. De werkgevers hebben afgelopen tijd aangegeven te willen onderhandelen, mits sprake is van serieus overleg. Begin april hebben de werkgevers het overleg opgeschort toen bleek dat de vakbeweging niet tot afspraken wilde komen over een CAO die toekomstbestendig is en past bij de huidige en toekomstige situatie in de bedrijfstak. Werkgevers vinden dat de ‘huidige’ CAO (die eind maart afliep) te veel historisch bepaalde elementen bevat. Zij menen dat ook gesproken moet kunnen worden over onderwerpen die de bonden tot ‘heilige huisjes’ hebben verklaard. Iedere verandering is niet per definitie een verslechtering, zoals wel wordt voorgesteld, aldus de werkgevers. Gezien de situatie van de bedrijfstak en de te verwachten ontwikkelingen, zijn kostenreductie en meer flexibiliteit noodzakelijk, ook om de werkgelegenheid in de toekomst zeker te stellen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB