NMa wordt zelfstandig bestuursorgaan

Den Haag – De Eerste Kamer is op 6 december 2004 akkoord gegaan met het omvormen van de NMa tot een zelfstandig bestuursorgaan. Het voorstel tot wijziging van de Mededingingswet met deze strekking van minister Brinkhorst van Economische Zaken is aanvaard. Drie maanden na publikatie in het Staatsblad treedt de gewijzigde wet in werking, waardoor naar verwachting op 1 april 2005 de zelfstandige status van de NMa een feit zal zijn.

Minister Brinkhorst vindt dat voor een daadkrachtige handhaving van het mededingingsbeleid een doeltreffende, onafhankelijke en slagvaardige NMa van groot belang is, zowel voor het bedrijfsleven als voor de consument.

De belangrijkste wijziging in de wet is dat de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken om in individuele mededingingszaken aanwijzingen te kunnen geven, wordt weggenomen. Overigens een bevoegdheid, waar hij in het verleden geen gebruik van heeft gemaakt. De minister van Economische Zaken blijft wel verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid en kan dus nog wel algemene aanwijzingen aan de NMa geven.

De NMa zal ook worden belast met het toezicht op de energiewetgeving. De toezichthouder DTe is een kamer binnen de NMa.

Verder zal het bestuur van de NMa voortaan worden gevormd door een raad van bestuur van drie personen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken

NMa wordt zelfstandig bestuursorgaan | Infrasite

NMa wordt zelfstandig bestuursorgaan

Den Haag – De Eerste Kamer is op 6 december 2004 akkoord gegaan met het omvormen van de NMa tot een zelfstandig bestuursorgaan. Het voorstel tot wijziging van de Mededingingswet met deze strekking van minister Brinkhorst van Economische Zaken is aanvaard. Drie maanden na publikatie in het Staatsblad treedt de gewijzigde wet in werking, waardoor naar verwachting op 1 april 2005 de zelfstandige status van de NMa een feit zal zijn.

Minister Brinkhorst vindt dat voor een daadkrachtige handhaving van het mededingingsbeleid een doeltreffende, onafhankelijke en slagvaardige NMa van groot belang is, zowel voor het bedrijfsleven als voor de consument.

De belangrijkste wijziging in de wet is dat de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken om in individuele mededingingszaken aanwijzingen te kunnen geven, wordt weggenomen. Overigens een bevoegdheid, waar hij in het verleden geen gebruik van heeft gemaakt. De minister van Economische Zaken blijft wel verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid en kan dus nog wel algemene aanwijzingen aan de NMa geven.

De NMa zal ook worden belast met het toezicht op de energiewetgeving. De toezichthouder DTe is een kamer binnen de NMa.

Verder zal het bestuur van de NMa voortaan worden gevormd door een raad van bestuur van drie personen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken