1,7 mln voor ecologische verbindingszone Voorne

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben bijna € 1.700.000 aan subsidie toegekend aan het waterschap De Brielse Dijkring voor de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de oude kreekloop van de Strype. De komende jaren realiseert het waterschap in het totaal 50 ha natuur en waterberging.

De verbindingszone levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van het landschap, de natuur en de waterberging op Voorne. Het duingebied en de Brielse Maas worden met elkaar verbonden door natuurontwikkeling langs kreken. Het schone, afstromende water uit de duinen wordt in de ecologische verbindingszone gelaten, wat de natuur ten goede komt. Het waterbergend vermogen wordt met ca. 180.000 m3 vergroot en er komt 4,5 kilometer aan wandelroutes waardoor de natuur beter bereikbaar wordt voor recreanten. Ook worden van 2 halfverharde wegen fietspaden gemaakt, waardoor ook een deel van het gebied per fiets bereikbaar is. Zowel de natuurgebieden als de gebieden voor waterberging blijven in eigendom van de agrariërs. Na de inrichting nemen zij ook het beheer op zich.

Nieuwe Subsidieregeling 2005
Met ingang van 1 juli 2004 is de subsidieregeling voor groene en recreatieve projecten vernieuwd. De subsidievoorwaarden zijn gewijzigd en de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zijn uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om subsidie te krijgen voor de bescherming van onverharde en halfverharde wandelpaden en de ontwikkeling of verbetering van de recreatieve infrastructuur en recreatieve voorzieningen. Daarnaast kunnen er voor agrarische natuur- en landschapsactiviteiten ondermeer subsidies worden aangevraagd voor het vernatten van graslanden ten behoeve van weidevogels.

Informatie
Over de nieuwe regeling is een brochure uitgebracht. De brochure ‘Subsidieregeling groene ruimte Zuid-Holland 2005’ is verkrijgbaar via de provinciale website. Op de website zijn ook de nieuwe subsidievoorwaarden te vinden. De eerstvolgende subsidietranche loopt van 1 december 2004 tot en met 28 februari 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

1,7 mln voor ecologische verbindingszone Voorne | Infrasite

1,7 mln voor ecologische verbindingszone Voorne

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben bijna € 1.700.000 aan subsidie toegekend aan het waterschap De Brielse Dijkring voor de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de oude kreekloop van de Strype. De komende jaren realiseert het waterschap in het totaal 50 ha natuur en waterberging.

De verbindingszone levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van het landschap, de natuur en de waterberging op Voorne. Het duingebied en de Brielse Maas worden met elkaar verbonden door natuurontwikkeling langs kreken. Het schone, afstromende water uit de duinen wordt in de ecologische verbindingszone gelaten, wat de natuur ten goede komt. Het waterbergend vermogen wordt met ca. 180.000 m3 vergroot en er komt 4,5 kilometer aan wandelroutes waardoor de natuur beter bereikbaar wordt voor recreanten. Ook worden van 2 halfverharde wegen fietspaden gemaakt, waardoor ook een deel van het gebied per fiets bereikbaar is. Zowel de natuurgebieden als de gebieden voor waterberging blijven in eigendom van de agrariërs. Na de inrichting nemen zij ook het beheer op zich.

Nieuwe Subsidieregeling 2005
Met ingang van 1 juli 2004 is de subsidieregeling voor groene en recreatieve projecten vernieuwd. De subsidievoorwaarden zijn gewijzigd en de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zijn uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om subsidie te krijgen voor de bescherming van onverharde en halfverharde wandelpaden en de ontwikkeling of verbetering van de recreatieve infrastructuur en recreatieve voorzieningen. Daarnaast kunnen er voor agrarische natuur- en landschapsactiviteiten ondermeer subsidies worden aangevraagd voor het vernatten van graslanden ten behoeve van weidevogels.

Informatie
Over de nieuwe regeling is een brochure uitgebracht. De brochure ‘Subsidieregeling groene ruimte Zuid-Holland 2005’ is verkrijgbaar via de provinciale website. Op de website zijn ook de nieuwe subsidievoorwaarden te vinden. De eerstvolgende subsidietranche loopt van 1 december 2004 tot en met 28 februari 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland