Start Europees project North West European Delta

Den Haag – Op vrijdag 26 november tekenen 11 partners uit vier Europese landen het samenwerkingscontract voor het project North West European (NWE) Delta. De invoering van Europese regels voor bescherming van de natuur vormt de basis voor deze samenwerking tussen (zee)havens en overheden. De ondertekening vindt plaats in de haven van Rouen in Frankrijk.

De komende jaren zal voor de Europese (zee)havens natuur steeds doorslaggevender worden in hun ontwikkeling en uitbreiding. De havenbedrijven opereren temidden van kwetsbare natuur- en kustlandschappen. De Europese regelgeving vereist daarom op tijd en juist uitgevoerde natuurcompensatie. Een lange termijnvisie waarin staat hoe we om gaan met natuur in relatie tot haven- en kustontwikkeling is cruciaal, ook vanuit economisch belang (om op tijd een marktaandeel te krijgen van het groeiende containerverkeer).

Havenbedrijven uit vier landen, Nederland, Engeland, België en Frankrijk, ondertekenen in Rouen (Frankrijk) een samenwerkingscontract met regionale overheden en onderzoeksinstituten voor het project North West European Delta. Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie (programma Interreg IIIB). “De havenbedrijven die meedoen zijn concurrenten van elkaar; het is bijzonder en belangrijk dat deze bedrijven op dit vlak kennis en ervaring onderling willen delen via deze samenwerking”, aldus gedeputeerde Groen, van de provincie Zuid-Holland, de heer L.E. (Leen) van der Sar.

De provincie Zuid-Holland leidt het project en voert, samen met het Amsterdamse Waterleidingbedrijf, in dit kader een natuurherstelproject uit in het duingebied ‘De Zilk’. Ook in het Antwerpse havengebied worden kleine natuurgebieden aangelegd. De twee voorbeeldprojecten zijn in 2007 gereed.

Voor het totale project is ca. € 6,7 miljoen gereserveerd. Met dit project moet ook een Europese kennisbank tot stand komen, met voorbeeldprojecten en duurzame toepassingen voor gecombineerde haven- en natuurontwikkeling (baggermethoden, kustverdediging, kwaliteitsmonitoring en beheer en mogelijkheden voor natuurcompensatie).

Deelnemende partijen
De deelnemende havenbedrijven (Rotterdam, Antwerpen, Rouen en ABP in Engeland) zijn concurrenten, maar willen via dit project juist samenwerken inzake de Europese regelgeving op natuurgebied (de Vogel- en habitatrichtlijn). Zij hebben afgesproken op dit punt te streven naar een ‘gelijk speelveld’ voor alle havens. En daarom willen zij kennis en praktijkervaringen uitwisselen. Tevens zijn uit alle landen naast havens en regionale overheden, ook kennis- en onderzoeksinstituten betrokken als projectpartner. In Nederland zijn dat de Technische Universiteit Delft en het Wageningse Alterra.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland