Striktere handhaving provincie Zuid-Holland

Den Haag – Risicovolle bedrijven en bedrijven die veel overlast veroorzaken krijgen te maken met meer controles en een strikter optreden door de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten hebben deze aanpak voor 2005-2008 vastgesteld in de Nota Handhaving. De provincie zal jaarlijks verslag uitbrengen van de resultaten van de controles en opgelegde sancties.

Het college zet, met de Nota Handhaving Zuid-Holland 2005-2008, in op een veilig en schoon Zuid-Holland. De inspecteurs van de provincie gaan strenger controleren of bedrijven zich houden aan hun vergunningen.

De handhaving door gemeenten, provincies en waterschappen dient op 1 januari 2005 te voldoen aan nieuwe wettelijke regels. In 2004 is door de provincie Zuid-Holland een kwaliteitstraject uitgevoerd om de taken op het gebied van de handhaving van milieu en veiligheid verder te professionaliseren. Dit professionaliseringstraject vloeit voort uit afspraken met het Rijk uit 2002.

Meer controle
Het controleren van de veiligheid in zwembaden wordt door GS als prioriteit genoemd. Zwembaden die zelf onvoldoende toezicht houden op hun badgasten worden daar door de provincie op aangesproken. Het saneren en afvoeren van vervuilde grond en het onttrekken van grondwater bij de aanleg van grote infrastructurele werken zijn eveneens zaken waarop extra gelet wordt. Ook zal extra gecontroleerd worden op opslaan en afsteken van vuurwerk door bedrijven. In samenwerking met het Openbaar Ministerie worden de overtredingen aangepakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Striktere handhaving provincie Zuid-Holland | Infrasite

Striktere handhaving provincie Zuid-Holland

Den Haag – Risicovolle bedrijven en bedrijven die veel overlast veroorzaken krijgen te maken met meer controles en een strikter optreden door de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten hebben deze aanpak voor 2005-2008 vastgesteld in de Nota Handhaving. De provincie zal jaarlijks verslag uitbrengen van de resultaten van de controles en opgelegde sancties.

Het college zet, met de Nota Handhaving Zuid-Holland 2005-2008, in op een veilig en schoon Zuid-Holland. De inspecteurs van de provincie gaan strenger controleren of bedrijven zich houden aan hun vergunningen.

De handhaving door gemeenten, provincies en waterschappen dient op 1 januari 2005 te voldoen aan nieuwe wettelijke regels. In 2004 is door de provincie Zuid-Holland een kwaliteitstraject uitgevoerd om de taken op het gebied van de handhaving van milieu en veiligheid verder te professionaliseren. Dit professionaliseringstraject vloeit voort uit afspraken met het Rijk uit 2002.

Meer controle
Het controleren van de veiligheid in zwembaden wordt door GS als prioriteit genoemd. Zwembaden die zelf onvoldoende toezicht houden op hun badgasten worden daar door de provincie op aangesproken. Het saneren en afvoeren van vervuilde grond en het onttrekken van grondwater bij de aanleg van grote infrastructurele werken zijn eveneens zaken waarop extra gelet wordt. Ook zal extra gecontroleerd worden op opslaan en afsteken van vuurwerk door bedrijven. In samenwerking met het Openbaar Ministerie worden de overtredingen aangepakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland