Start informatiepunt baggerspecie Noord-Holland

Haarlem – Op vrijdag 26 november 2004 zullen gedeputeerde A. Moens van Noord-Holland en mr. ing. J.H. Dronkers, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord Holland de verruimde Averijhaven te Velsen Noord feestelijk openen en het Informatiepunt Baggerspecie Noord-Holland (IBNH) starten.

Het is een informatiepunt voor iedereen die meer wil weten over het verwerken en hergebruik van bagger in Noord-Holland. Het IBNH is het eerste infopunt baggerspecie in Nederland waarin overheden, vaarwegbeheerders en bedrijfsleven qua signalering en informatie-uitwisseling samenwerken.

Het Averijhavendepot is in de afgelopen jaren door Rijkswaterstaat verruimd van 1 miljoen m3 naar 2 miljoen m3. Deze verruiming van 1 miljoen m3 zorgt ervoor dat zwaar verontreinigde slib (klasse IV), die bij toekomstige baggerwerken vrijkomt nog geborgen kan worden.

Dit zijn twee mijlpalen die bijdragen aan een oplossing voor het Noord-Hollandse baggervraagstuk. De combinatie meer depotcapaciteit en informatieverstrekking over verwerking en toepassing toont aan dat het baggervraagstuk op verschillende fronten wordt aangepakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directiee Noord-Holland