Opening verruimde Averijhavendepot

Haarlem – Op vrijdag 26 november 2004 zullen gedeputeerde A. Moens van Noord-Holland en mr. ing. J.H. Dronkers, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord Holland de verruimde Averijhaven te Velsen Noord feestelijk openen en het Informatiepunt Baggerspecie Noord-Holland (IBNH) starten.

Het Averijhavendepot is in de afgelopen jaren door Rijkswaterstaat verruimd van 1 miljoen m3 naar 2 miljoen m3. Deze verruiming van 1 miljoen m3 zorgt ervoor dat zwaar verontreinigde slib (klasse IV), die bij toekomstige baggerwerken vrijkomt nog geborgen kan worden.

Het informatiepunt baggerspecie Noord-Holland is een informatiepunt voor iedereen die meer wil weten over het verwerken en hergebruik van bagger in Noord-Holland. Het IBNH is het eerste infopunt baggerspecie in Nederland waarin overheden, vaarwegbeheerders en bedrijfsleven qua signalering en informatie-uitwisseling samenwerken.

Dit zijn twee mijlpalen die bijdragen aan een oplossing voor het Noord-Hollandse baggervraagstuk. De combinatie meer depotcapaciteit en informatieverstrekking over verwerking en toepassing toont aan dat het baggervraagstuk op verschillende fronten wordt aangepakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland

Opening verruimde Averijhavendepot | Infrasite

Opening verruimde Averijhavendepot

Haarlem – Op vrijdag 26 november 2004 zullen gedeputeerde A. Moens van Noord-Holland en mr. ing. J.H. Dronkers, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord Holland de verruimde Averijhaven te Velsen Noord feestelijk openen en het Informatiepunt Baggerspecie Noord-Holland (IBNH) starten.

Het Averijhavendepot is in de afgelopen jaren door Rijkswaterstaat verruimd van 1 miljoen m3 naar 2 miljoen m3. Deze verruiming van 1 miljoen m3 zorgt ervoor dat zwaar verontreinigde slib (klasse IV), die bij toekomstige baggerwerken vrijkomt nog geborgen kan worden.

Het informatiepunt baggerspecie Noord-Holland is een informatiepunt voor iedereen die meer wil weten over het verwerken en hergebruik van bagger in Noord-Holland. Het IBNH is het eerste infopunt baggerspecie in Nederland waarin overheden, vaarwegbeheerders en bedrijfsleven qua signalering en informatie-uitwisseling samenwerken.

Dit zijn twee mijlpalen die bijdragen aan een oplossing voor het Noord-Hollandse baggervraagstuk. De combinatie meer depotcapaciteit en informatieverstrekking over verwerking en toepassing toont aan dat het baggervraagstuk op verschillende fronten wordt aangepakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland