Kustdaling slechts enkele centimeters

Den Haag- -De bodem van de Nederlandse kust daalt slechts met enkele centimeters per eeuw. Dit stellen het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en de Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI), onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zij reageren hiermee op de conclusies van een onderzoek dat het Haarlems milieutechnisch bureau GeoConsult uitvoerde in samenwerking met de vakgroep Ingenieurs Geologie van de Technische Universiteit (TU) in Delft.

GeoConsult en de TU stellen in dit onderzoek dat de Nederlandse kust tot veertig centimeter per eeuw daalt. Omdat deze veronderstelde bodemdaling kan samenvallen met een stijging van de zeespiegel, waarschuwt het bureau voor ‘dramatische gevolgen voor de veiligheid en de stabiliteit van de kust in de komende eeuw’. Het RIKZ en de AGI stellen dat de door GeoConsult gemeten waardes slechts van toepassing zijn op een zeer lokaal gebied. Het gaat hier over een oude rivierbedding, waar de kleilaag dik is. Hierdoor is er meer beweging in de bodem dan in andere gebieden, waar de kleilaag dunner is. Van gevaar voor de veiligheid en de stabiliteit door bodemdaling, is geen sprake.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Kustdaling slechts enkele centimeters | Infrasite

Kustdaling slechts enkele centimeters

Den Haag- -De bodem van de Nederlandse kust daalt slechts met enkele centimeters per eeuw. Dit stellen het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en de Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI), onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zij reageren hiermee op de conclusies van een onderzoek dat het Haarlems milieutechnisch bureau GeoConsult uitvoerde in samenwerking met de vakgroep Ingenieurs Geologie van de Technische Universiteit (TU) in Delft.

GeoConsult en de TU stellen in dit onderzoek dat de Nederlandse kust tot veertig centimeter per eeuw daalt. Omdat deze veronderstelde bodemdaling kan samenvallen met een stijging van de zeespiegel, waarschuwt het bureau voor ‘dramatische gevolgen voor de veiligheid en de stabiliteit van de kust in de komende eeuw’. Het RIKZ en de AGI stellen dat de door GeoConsult gemeten waardes slechts van toepassing zijn op een zeer lokaal gebied. Het gaat hier over een oude rivierbedding, waar de kleilaag dik is. Hierdoor is er meer beweging in de bodem dan in andere gebieden, waar de kleilaag dunner is. Van gevaar voor de veiligheid en de stabiliteit door bodemdaling, is geen sprake.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat