Baggeren Noordzeekanaal gaat verder

Haarlem – Rijkswaterstaat gaat verder met baggeren van het Noordzeekanaal. Ongeveer 150.000 m3 bagger wordt tussen de skiheuvel Spaarnwoude en de Wijkertunnel (km 3 en km 5) verwijderd waardoor de breedte van de vaargeul van het Kanaal op 150 meter komt. Hierdoor is het beter mogelijk dat grotere zeeschepen elkaar kunnen passeren. Het extra baggerwerk gebeurt op verzoek van het Loodswezen en het Gemeentelijke Havenbedrijf Amsterdam.

De baggerwerkzaamheden gaan dag en nacht door en zijn rond half december van dit jaar gereed. Een sleephopperzuiger haalt de 150.000 m3 slib weg en brengt het naar het baggerdepot De Slufter op de Maasvlakte in Rotterdam. De bagger wordt vanaf de bodem van het Noordzeekanaal naar de bak (beun) van de hopper opgezogen in ongeveer één uur. Daarna volgt de vaartocht naar en van Rotterdam, die ongeveer 12 uur duurt. De afgelopen maand is al 300.000 m3 slib verwijderd.

De scheepvaart ondervindt geen hinder van de baggerwerkzaamheden omdat er afspraken zijn gemaakt met de aannemer. Zo zal de hopper – wanneer dat nodig is – aan de kant gaan voor de grote scheepvaart.

Omdat de werkzaamheden op dezelfde wijze worden uitgevoerd als het eerder baggerwerk verwacht Rijkswaterstaat dat de omgeving nauwelijks hinder ondervindt van de extra werkzaamheden. Afgelopen maand zijn er geen klachten binnengekomen.


Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland

Baggeren Noordzeekanaal gaat verder | Infrasite

Baggeren Noordzeekanaal gaat verder

Haarlem – Rijkswaterstaat gaat verder met baggeren van het Noordzeekanaal. Ongeveer 150.000 m3 bagger wordt tussen de skiheuvel Spaarnwoude en de Wijkertunnel (km 3 en km 5) verwijderd waardoor de breedte van de vaargeul van het Kanaal op 150 meter komt. Hierdoor is het beter mogelijk dat grotere zeeschepen elkaar kunnen passeren. Het extra baggerwerk gebeurt op verzoek van het Loodswezen en het Gemeentelijke Havenbedrijf Amsterdam.

De baggerwerkzaamheden gaan dag en nacht door en zijn rond half december van dit jaar gereed. Een sleephopperzuiger haalt de 150.000 m3 slib weg en brengt het naar het baggerdepot De Slufter op de Maasvlakte in Rotterdam. De bagger wordt vanaf de bodem van het Noordzeekanaal naar de bak (beun) van de hopper opgezogen in ongeveer één uur. Daarna volgt de vaartocht naar en van Rotterdam, die ongeveer 12 uur duurt. De afgelopen maand is al 300.000 m3 slib verwijderd.

De scheepvaart ondervindt geen hinder van de baggerwerkzaamheden omdat er afspraken zijn gemaakt met de aannemer. Zo zal de hopper – wanneer dat nodig is – aan de kant gaan voor de grote scheepvaart.

Omdat de werkzaamheden op dezelfde wijze worden uitgevoerd als het eerder baggerwerk verwacht Rijkswaterstaat dat de omgeving nauwelijks hinder ondervindt van de extra werkzaamheden. Afgelopen maand zijn er geen klachten binnengekomen.


Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland