ARCADIS continueert omzetgroei

Amersfoort – Omzet in derde kwartaal 7% hoger, autonome groei 8%; Milieu blijft belangrijkste groeimarkt; Ontwikkelingen in Verenigde Staten, Brazilië en meeste Europese landen positief ; Eerder aangekondigde herstructurering Nederland goed op schema; Winst 2004 op hetzelfde niveau als 2003 (exclusief éénmalig effect).

ARCADIS, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft in het derde kwartaal van 2004 een stijging van de bedrijfsopbrengsten gerealiseerd van 7%. Hieraan werd vooral bijgedragen door een voortdurende groei in de milieumarkt. Ook de infrastructuuractiviteiten ontwikkelden zich in veel landen gunstig. De netto operationele winst daalde met 9%, vooral door voorzieningen ter uitvoering van de eerder aangekondigde herstructurering in Nederland. Zonder éénmalige effecten en exclusief valutadalingen, steeg de netto operationele winst 7%.
In de eerste negen maanden stegen de bedrijfsopbrengsten 9%, terwijl de netto operationele winst vrijwel gelijk bleef. Het negatieve valuta-effect bedroeg in die periode 3%.

In juli werd in Nederland een niet tot de kernactiviteiten behorend bedrijfsonderdeel verkocht, hetgeen resulteerde in een boekwinst van € 3,2 miljoen. De herstructurering in Nederland wordt voortvarend uitgevoerd en ligt op schema. De hiervoor benodigde additionele voorziening van € 6,3 miljoen is volledig in het derde kwartaal getroffen. Per saldo is in de cijfers van het derde kwartaal derhalve een éénmalige last verdisconteerd van € 3,1 miljoen.

De acquisitie-inspanningen werden onverminderd voortgezet. Eind september werd in Polen Profil overgenomen met een sterke positie in de Poolse infrastructuurmarkt. Nu Polen lid is van de EU, kan worden geprofiteerd van toekomstige investeringen uit Europese fondsen. Na het derde kwartaal werden in de Verenigde Staten enkele acquisities afgerond. De overname van Bessent, Hammack & Ruckman (BHR) betekent een versterking in de infrastructuurmarkt in Florida, één van de snelst groeiende staten in Amerika. Met de recente overname van de Construction Dynamics Group (CDG) en Lewis and Zimmerman Associates (LZA) is de positie versterkt in programma- en bouwmanagement, activiteiten hoger in de waardeketen. De genoemde acquisities voegen gezamenlijk € 43 miljoen omzet toe en 380 medewerkers.

Reagerend op de cijfers zei bestuursvoorzitter ir H.L.J. Noy: “De autonome groei lag in het kwartaal op een goed niveau. Door ons succesvolle GRiP® programma en uitbreiding van dienstverlening bij multinationale bedrijven lukt het in de milieumarkt een aanzienlijke groei te realiseren. Ook de infrastructuurmarkt laat in de meeste landen een gunstig beeld zien. In de gebouwenmarkt werpt het beleid om ons meer te richten op projectmanagement en facilitymanagement vruchten af. Door de verkoop van bedrijfsonderdelen en de herstructurering in Nederland, is de focus op kernactiviteiten versterkt en de basis gelegd voor verbetering van winstgevendheid.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ARCADIS NV

ARCADIS continueert omzetgroei | Infrasite

ARCADIS continueert omzetgroei

Amersfoort – Omzet in derde kwartaal 7% hoger, autonome groei 8%; Milieu blijft belangrijkste groeimarkt; Ontwikkelingen in Verenigde Staten, Brazilië en meeste Europese landen positief ; Eerder aangekondigde herstructurering Nederland goed op schema; Winst 2004 op hetzelfde niveau als 2003 (exclusief éénmalig effect).

ARCADIS, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft in het derde kwartaal van 2004 een stijging van de bedrijfsopbrengsten gerealiseerd van 7%. Hieraan werd vooral bijgedragen door een voortdurende groei in de milieumarkt. Ook de infrastructuuractiviteiten ontwikkelden zich in veel landen gunstig. De netto operationele winst daalde met 9%, vooral door voorzieningen ter uitvoering van de eerder aangekondigde herstructurering in Nederland. Zonder éénmalige effecten en exclusief valutadalingen, steeg de netto operationele winst 7%.
In de eerste negen maanden stegen de bedrijfsopbrengsten 9%, terwijl de netto operationele winst vrijwel gelijk bleef. Het negatieve valuta-effect bedroeg in die periode 3%.

In juli werd in Nederland een niet tot de kernactiviteiten behorend bedrijfsonderdeel verkocht, hetgeen resulteerde in een boekwinst van € 3,2 miljoen. De herstructurering in Nederland wordt voortvarend uitgevoerd en ligt op schema. De hiervoor benodigde additionele voorziening van € 6,3 miljoen is volledig in het derde kwartaal getroffen. Per saldo is in de cijfers van het derde kwartaal derhalve een éénmalige last verdisconteerd van € 3,1 miljoen.

De acquisitie-inspanningen werden onverminderd voortgezet. Eind september werd in Polen Profil overgenomen met een sterke positie in de Poolse infrastructuurmarkt. Nu Polen lid is van de EU, kan worden geprofiteerd van toekomstige investeringen uit Europese fondsen. Na het derde kwartaal werden in de Verenigde Staten enkele acquisities afgerond. De overname van Bessent, Hammack & Ruckman (BHR) betekent een versterking in de infrastructuurmarkt in Florida, één van de snelst groeiende staten in Amerika. Met de recente overname van de Construction Dynamics Group (CDG) en Lewis and Zimmerman Associates (LZA) is de positie versterkt in programma- en bouwmanagement, activiteiten hoger in de waardeketen. De genoemde acquisities voegen gezamenlijk € 43 miljoen omzet toe en 380 medewerkers.

Reagerend op de cijfers zei bestuursvoorzitter ir H.L.J. Noy: “De autonome groei lag in het kwartaal op een goed niveau. Door ons succesvolle GRiP® programma en uitbreiding van dienstverlening bij multinationale bedrijven lukt het in de milieumarkt een aanzienlijke groei te realiseren. Ook de infrastructuurmarkt laat in de meeste landen een gunstig beeld zien. In de gebouwenmarkt werpt het beleid om ons meer te richten op projectmanagement en facilitymanagement vruchten af. Door de verkoop van bedrijfsonderdelen en de herstructurering in Nederland, is de focus op kernactiviteiten versterkt en de basis gelegd voor verbetering van winstgevendheid.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ARCADIS NV