Waterschappen meest open overheidsorganisatie

Den Haag – Waterschappen zien de prijs voor de ‘meest open overheidsorganisatie van Nederland!’ als een beloning voor recente projecten, maar ook als stimulans voor nieuwe projecten op het gebied van transparantie en standaardisatie in de waterschapswereld.

De waterschappen zien de prijs voor de ‘meest open overheidsorganisatie van Nederland!’ niet alleen als een beloning voor recente projecten, maar ook als stimulans voor nieuwe projecten op het gebied van transparantie en standaardisatie in de waterschapswereld. Dit was de voornaamste conclusie van de directeur van de Unie van Waterschappen, Rein van der Kluit, in zijn dankwoord bij het in ontvangst nemen van de titel ‘meest open overheidsorganisatie’. ‘Voor waterschappen is transparantie niet een modieus begrip, maar al jaren staande praktijk’, aldus Van der Kluit.

De waterschappen ontvingen de prijs tijdens een congres in Rotterdam voor de toepassing van XBRL, een nieuwe wereldstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen verschillende partijen. Deze standaard wordt door waterschappen toegepast bij de EMU-kwartaalrapportages en leidt tot een verbetering in tijd, uniformiteit, kwaliteit en efficiency van de rapportages.

In zijn dankwoord ging Van der Kluit in op de ontstaansgeschiedenis van het project. Hij prees de zestien waterschappen die anderhalf jaar geleden bereid waren in de nieuwe XBRL-standaard te investeren op een moment dat bedrijfsleven en andere overheden nog een afwachtende houding innamen. Deze voortvarendheid betaalt zich nu terug: waterschappen hebben een belangrijke voorsprong in het gebruik van deze standaard. Mede door de inzet van partners als Semansys, Deloitte en CBS.

De toepassing van de XBRL-standaard past in een traditie van innovatieve projecten en ontwikkelingen binnen de waterschapswereld waar openheid en transparantie centraal staan. Zo kent de waterschapwereld al vijftien jaar bedrijfsvergelijkingen (benchmarks) die jaarlijks worden gepubliceerd en zijn er recentelijk initiatieven ontwikkeld op het gebied van Waterschaps InformatieArchitectuur. Op het terrein van gezamenlijke informatie- en communicatietechnologie hebben alle waterschappen een protocol ondertekend dat onderlinge samenwerking garandeert.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Unie van Waterschappen

Waterschappen meest open overheidsorganisatie | Infrasite

Waterschappen meest open overheidsorganisatie

Den Haag – Waterschappen zien de prijs voor de ‘meest open overheidsorganisatie van Nederland!’ als een beloning voor recente projecten, maar ook als stimulans voor nieuwe projecten op het gebied van transparantie en standaardisatie in de waterschapswereld.

De waterschappen zien de prijs voor de ‘meest open overheidsorganisatie van Nederland!’ niet alleen als een beloning voor recente projecten, maar ook als stimulans voor nieuwe projecten op het gebied van transparantie en standaardisatie in de waterschapswereld. Dit was de voornaamste conclusie van de directeur van de Unie van Waterschappen, Rein van der Kluit, in zijn dankwoord bij het in ontvangst nemen van de titel ‘meest open overheidsorganisatie’. ‘Voor waterschappen is transparantie niet een modieus begrip, maar al jaren staande praktijk’, aldus Van der Kluit.

De waterschappen ontvingen de prijs tijdens een congres in Rotterdam voor de toepassing van XBRL, een nieuwe wereldstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen verschillende partijen. Deze standaard wordt door waterschappen toegepast bij de EMU-kwartaalrapportages en leidt tot een verbetering in tijd, uniformiteit, kwaliteit en efficiency van de rapportages.

In zijn dankwoord ging Van der Kluit in op de ontstaansgeschiedenis van het project. Hij prees de zestien waterschappen die anderhalf jaar geleden bereid waren in de nieuwe XBRL-standaard te investeren op een moment dat bedrijfsleven en andere overheden nog een afwachtende houding innamen. Deze voortvarendheid betaalt zich nu terug: waterschappen hebben een belangrijke voorsprong in het gebruik van deze standaard. Mede door de inzet van partners als Semansys, Deloitte en CBS.

De toepassing van de XBRL-standaard past in een traditie van innovatieve projecten en ontwikkelingen binnen de waterschapswereld waar openheid en transparantie centraal staan. Zo kent de waterschapwereld al vijftien jaar bedrijfsvergelijkingen (benchmarks) die jaarlijks worden gepubliceerd en zijn er recentelijk initiatieven ontwikkeld op het gebied van Waterschaps InformatieArchitectuur. Op het terrein van gezamenlijke informatie- en communicatietechnologie hebben alle waterschappen een protocol ondertekend dat onderlinge samenwerking garandeert.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Unie van Waterschappen