Bouw CAO nog niet in zicht

Gouda – De kans dat binnen afzienbare tijd de onderhandelingen voor nieuwe CAO’s in de bouw worden hervat is niet groot, gezien de opstelling van de vakbonden ten aanzien van de werkgeversvoorstellen. Dat is de conclusie van het vraaggesprek dat BouwNieuws had met werkgeversonderhandelaar Bertil Bolwijn en dat op 6 november 2004 in BouwNieuws is verschenen.

“De eindstreep is nog niet in zicht”, aldus Bolwijn, daaraan toevoegend: “Het is geen oorlog. Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers mijden elkaar ook niet. We komen elkaar af en toe tegen bij gelegenheden. Maar een hervatting van de CAO-onderhandelingen komt pas nadat de Kamer zich over de kabinetsvoorstellen voor prepensioen en levensloop heeft gebogen en de bonden zich ontvankelijk hebben verklaard voor onze voorstellen.”

“Werkgevers zijn nog steeds bereid een CAO af te sluiten, maar wel een CAO die toekomstbestendig is. Dat betekent onder andere een CAO waarin maatwerk voor bedrijven mogelijk is. Daarnaast moet de CAO ook sterk vereenvoudigd worden.”
De werkgevers zullen pas weer om de onderhandelingstafel gaan zitten als kabinet en sociale partners tot afspraken kunnen komen over o.a. prepensioen/levensloop. Belangrijke punten die bij hervatting van de besprekingen op tafel liggen, zijn:
het arbeidsduurmodel, de reisurenregeling, het vakantiefonds, bestrijding van kortdurend ziekteverzuim, verdeling van de premies voor de pensioenregeling, premie- en indexatiebeleid rond pensioen en VUT/vroegpensioen.

De werkgevers streven naar een sterk vereenvoudigde CAO. Daar zijn volgens Bolwijn de vakbonden nog niet aan toe. “Zij willen vooral vasthouden aan ‘verworven rechten’ en willen alles tot in detail regelen. Vakbonden moeten meer vertrouwen hebben in het overleg tussen werknemer en werkgever op bedrijfsniveau. De vorige CAO moet de laatste zijn geweest in deze vorm. We moeten toe naar een CAO die meer recht doet aan de individuele werknemer en meer ruimte laat voor afspraken tussen werkgever en werknemer. We willen vooral meer mogelijkheid tot maatwerk voor de bedrijven in plaats van alles collectief regelen. Alleen dan kom je tot een collectieve arbeidsovereenkomst die helder en eenvoudig is en bovendien toekomstbestendig.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB