ARCADIS onderzoekt waterkwaliteit Hongarije

Arnhem – ARCADIS heeft van het Hongaarse Ministerie van Milieu en Water opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater in geheel Hongarije. Het project zal in consortiumverband worden uitgevoerd en vloeit voort uit de Kaderrichtlijn Water van de Europese Unie. Het is de eerste keer dat binnen de EU waterkwaliteit op nationaal niveau wordt onderzocht. Navolging van deze richtlijn is belangrijk, omdat Hongarije sinds mei 2004 lid is van de EU. Het contract heeft een totale waarde van € 1 miljoen. Het consortium bestaat naast ARCADIS uit het Engelse ingenieursbureau Mott Macdonald en het Deense Hydrologisch Instituut.

De Kaderrichtlijn Water, van kracht sinds december 2000, schrijft voor dat het oppervlaktewater in alle landen van de EU voor 2015 een bepaalde biologische kwaliteit moet hebben. De Kaderlichtlijn fungeert daarbij als uitgangspunt voor het watermanagement en bescherming van de natuurlijke waterlichamen als rivieren, meren en het grondwater.

Mevr. Zs. Steindl, projectleider van het Hongaarse Ministerie van Milieu en Water, geeft het belang aan voor Hongarije. “Ons oppervlaktewater houdt zich natuurlijk niet aan landsgrenzen. Daardoor is het essentieel dat we de kwaliteit van ons water nauwkeurig bewaken. We hebben grote behoefte aan een professioneel bewakingssysteem. Hongarije wil daarin investeren, maar ontbeert de noodzakelijk expertise. Dit project is het eerste waarmee we de ecologische kwaliteit van ons water nauwkeurig in de gaten houden. En aangezien dit het eerste wateronderzoek op nationale schaal is binnen de EU, kunnen de resultaten ook voor overige lidstaten interessant zijn.”

Michiel Jaski, lid van de Raad van Bestuur van ARCADIS, zegt: “Deze opdracht bevestigt de sterke positie van ARCADIS op het gebied van watermanagement. Het is een logisch vervolg op het werk dat ARCADIS al jarenlang in de Midden-Europa uitvoert en de ervaring die we hebben met de Kaderrichtlijn Water in andere Europese landen. De Kaderrichtlijn Water levert ons behoorlijk wat advieswerk op.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ARCADIS NV