Cofinanciering rivierverruimingsproject Keent in Oss

‘s-Hertogenbosch – In het gebied Keent (oude Maasarm) binnen de gemeente Oss wordt een gecombineerd rivierverruimings- en natuurontwikkelingsproject gerealiseerd. GS hebben op 2 november 2004 besloten het project mee te financieren met een maximale bijdrage van 476.000 euro en vragen Provinciale Staten hiermee in te stemmen.

Het geld komt ten laste van het voor de reconstructie gereserveerde budget binnen het Ontwikkelingsfonds Brabant 2050. Het project wordt gefinancierd en uitgevoerd door het Rijk.

Cofinanciering rivierverruimingsproject Keent in Oss | Infrasite

Cofinanciering rivierverruimingsproject Keent in Oss

‘s-Hertogenbosch – In het gebied Keent (oude Maasarm) binnen de gemeente Oss wordt een gecombineerd rivierverruimings- en natuurontwikkelingsproject gerealiseerd. GS hebben op 2 november 2004 besloten het project mee te financieren met een maximale bijdrage van 476.000 euro en vragen Provinciale Staten hiermee in te stemmen.

Het geld komt ten laste van het voor de reconstructie gereserveerde budget binnen het Ontwikkelingsfonds Brabant 2050. Het project wordt gefinancierd en uitgevoerd door het Rijk.