Landelijke Manifestatie in Den Haag

Woerden – Op woensdag 10 november 2004 organiseren zes bonden in Den Haag de landelijke actiedag Bouwen en Wonen. De bonden roepen al hun leden op om een krachtig signaal af te geven aan het kabinet. Veertig jaar werken is meer genoeg!

Werknemers uit de bouw-, hout, afbouw en meubelsector maar ook werknemers uit de wooncorporaties, groenvoorziening en machinisten nemen het estafettestokje over.

Werken in deze sectoren is zwaar en slijtend, bovendien begint men op jonge leeftijd. Het kabinet kan van deze groep mensen niet eisen dat zij langer dan veertig jaar werken. Tijdens de protestmanifestatie zullen de actievoerders in Den Haag duidelijk maken dat zij uit de zware beroepen komen. Maar het gaat uiteraard om meer. Ook de afbraak van WW en WAO pakken voor bouw- en houtwerknemers slecht uit. Bovendien drijft het kabinet een wig tussen jong en oud, tussen werkenden en niet-werkenden. Solidariteit wordt om zeep geholpen door één individuele verlofspaarregeling. Laat mensen samen sparen zeggen de bonden, dat is zo’n 30% goedkoper dan allemaal een eigen spaarpotje vullen.

Vanuit meer dan 50 plaatsen zullen op 10 november bussen rijden naar Den Haag.
De komende periode tot 10 november worden werknemers opgeroepen mee te doen. Zij kunnen zich bij hun bond aanmelden. De organiserende bonden zijn FNV Bouw, Hout -en Bouwbond CNV, FNV ZBO, FNV Bondgenoten, CNV Metaaltechniek en vakvereniging Het Zwarte Korps.

Deze landelijke actiedag is opgenomen in het estafette-actiescenario van de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP. Bedoeling is het kabinet onder druk zetten om haar alom gewraakte plannen aan te passen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht FNV Bouw