Oproep aan minister Peijs voor PPS-aanbesteding

Gouda – VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI zijn verheugd met de suggestie van minister Peijs om investeringen in wegen te realiseren met publiek-private samenwerking (PPS). Zij reageren in een gezamenlijke brief op de voorstellen en roepen de minister op met een aanbestedingsinitiatief te komen voor projecten als Tweede Coentunnel/ Westelijke Randweg, A4 Delft-Schiedam en A15 Maasvlakte-Vaanplein.

Minister Peijs stelt dat het instellen van tol op nieuwe en/of te verbeteren infrastructuur opbrengsten genereert die, naast bijdragen uit publieke middelen, kunnen worden ingezet bij het realiseren van infrastructuur. Uit diverse verkenningen blijkt echter dat het heffen van tol onder de huidige omstandigheden niet veel zal opleveren. Nederland heeft een relatief dicht wegennetwerk met veel op- en afritten. Het heffen van tol op speciale weggedeelten zal leiden tot uitwijkgedrag. De bestaande Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit bepaalt daarnaast dat er geen tol mag worden geheven op bestaande infrastructuur. De minister kondigt in de Nota Mobiliteit een herziening van de wet aan. VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI vinden dat PPS-projecten die nu aanbestedingsrijp zijn daar niet op moeten wachten.

Ook opbrengsten uit gebiedsontwikkeling kunnen volgens Peijs worden ingezet voor infrastructuur. VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI zien deze mogelijkheid op langere termijn ook, maar stellen dat de hoogte van de opbrengsten vooral afhankelijk is van de ruimte die regionale en lokale overheden daartoe geven. Het is van belang te werken met realistische inschattingen van de mogelijke financiële bijdrage uit de grondexploitatie en vooraf de kaders aan te geven waarbinnen dit plaats moet vinden.

Het bedrijfsleven is gaarne bereid biedingen te doen voor PPS/DBFM-contracten voor realisatie van de Tweede Coentunnel annex Westrandweg en van de A4 Delft-Schiedam, op basis van gereserveerde budgetten in het MIT. Voor twee onderdelen van de corridor Rotterdam-Antwerpen, te weten de A15 Maasvlakte-Rotterdam en de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, zien de organisaties eveneens perspectieven voor een uitvraag, met haalbaar lijkende budgettaire condities en inclusief de optie van tol.
VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI hopen dat met de aanbesteding van bovengenoemde projecten op korte termijn een forse impuls wordt gegeven aan een vruchtbare publiek-private samenwerking bij de realisatie van infrastructuur in Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Oproep aan minister Peijs voor PPS-aanbesteding | Infrasite

Oproep aan minister Peijs voor PPS-aanbesteding

Gouda – VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI zijn verheugd met de suggestie van minister Peijs om investeringen in wegen te realiseren met publiek-private samenwerking (PPS). Zij reageren in een gezamenlijke brief op de voorstellen en roepen de minister op met een aanbestedingsinitiatief te komen voor projecten als Tweede Coentunnel/ Westelijke Randweg, A4 Delft-Schiedam en A15 Maasvlakte-Vaanplein.

Minister Peijs stelt dat het instellen van tol op nieuwe en/of te verbeteren infrastructuur opbrengsten genereert die, naast bijdragen uit publieke middelen, kunnen worden ingezet bij het realiseren van infrastructuur. Uit diverse verkenningen blijkt echter dat het heffen van tol onder de huidige omstandigheden niet veel zal opleveren. Nederland heeft een relatief dicht wegennetwerk met veel op- en afritten. Het heffen van tol op speciale weggedeelten zal leiden tot uitwijkgedrag. De bestaande Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit bepaalt daarnaast dat er geen tol mag worden geheven op bestaande infrastructuur. De minister kondigt in de Nota Mobiliteit een herziening van de wet aan. VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI vinden dat PPS-projecten die nu aanbestedingsrijp zijn daar niet op moeten wachten.

Ook opbrengsten uit gebiedsontwikkeling kunnen volgens Peijs worden ingezet voor infrastructuur. VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI zien deze mogelijkheid op langere termijn ook, maar stellen dat de hoogte van de opbrengsten vooral afhankelijk is van de ruimte die regionale en lokale overheden daartoe geven. Het is van belang te werken met realistische inschattingen van de mogelijke financiële bijdrage uit de grondexploitatie en vooraf de kaders aan te geven waarbinnen dit plaats moet vinden.

Het bedrijfsleven is gaarne bereid biedingen te doen voor PPS/DBFM-contracten voor realisatie van de Tweede Coentunnel annex Westrandweg en van de A4 Delft-Schiedam, op basis van gereserveerde budgetten in het MIT. Voor twee onderdelen van de corridor Rotterdam-Antwerpen, te weten de A15 Maasvlakte-Rotterdam en de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, zien de organisaties eveneens perspectieven voor een uitvraag, met haalbaar lijkende budgettaire condities en inclusief de optie van tol.
VNO-NCW, AVBB, NVB en ONRI hopen dat met de aanbesteding van bovengenoemde projecten op korte termijn een forse impuls wordt gegeven aan een vruchtbare publiek-private samenwerking bij de realisatie van infrastructuur in Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB