Inspraak Pijpleiding Balgzand – Bacton

Den Haag – Tot en met 10 november 2004 liggen de Vergunningaanvraag en het Milieueffectrapport (MER) Pijpleiding Balgzand – Bacton ter inzage. De Vergunningaanvraag/MER doorlopen een procedure overeenkomstig de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan is tot en met 10 november 2004 inspraak mogelijk over de inhoud van de Vergunningaanvraag/MER.

De pijpleiding, met een doorsnede van ruim 90 cm en een lengte
van ongeveer 235 km, verbindt het Nederlandse gastransportsysteem
met het gastransportsysteem in Bacton.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

Inspraak Pijpleiding Balgzand – Bacton | Infrasite

Inspraak Pijpleiding Balgzand – Bacton

Den Haag – Tot en met 10 november 2004 liggen de Vergunningaanvraag en het Milieueffectrapport (MER) Pijpleiding Balgzand – Bacton ter inzage. De Vergunningaanvraag/MER doorlopen een procedure overeenkomstig de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan is tot en met 10 november 2004 inspraak mogelijk over de inhoud van de Vergunningaanvraag/MER.

De pijpleiding, met een doorsnede van ruim 90 cm en een lengte
van ongeveer 235 km, verbindt het Nederlandse gastransportsysteem
met het gastransportsysteem in Bacton.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat