Belastingvoordeel grijs kenteken blijft bestaan

Gouda – Ondernemersverenigingen in de bouw- en installatiesector reageren verheugd op de regeling in de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2005 waarbij het grijze kenteken voor ondernemers blijft bestaan.

De tweede nota van wijzigingen is gisteren aan de Tweede Kamer gezonden. De ondernemingsverenigingen zijn blij dat er naar de argumenten om het grijs kenteken te behouden, is geluisterd. Volgens de voorgestelde regeling hebben BTW-ondernemers recht op teruggave van BPM (belasting die moet worden betaald over auto’s en motoren die in Nederland worden geregistreerd) voor bestelauto’s die daadwerkelijk in de onderneming worden gebruikt. Daarnaast komen BTW-ondernemers in aanmerking voor een verlaagd tarief in de motorrijtuigenbelasting. Deze wordt per 1 januari 2005 wel verhoogd. Om onbedoeld particulier gebruik tegen te gaan, komt er een scherper toezicht bij het verlenen van BTW-ondernemersschap en een scherpere controle en handhaving.

Uitgangspunt is dat de ondernemer zo min mogelijk hinder ondervindt van de nieuwe teruggaafregeling. Bij aankoop van een nieuwe bestelauto betaalt de ondernemer een bedrag inclusief BPM aan de autoleverancier en vraagt de BPM terug aan de belastingdienst. De belastingdienst controleert het verzoek en zorgt voor teruggave. Deze procedure zal waarschijnlijk niet langer dan een maand duren. Voor de motorrijtuigenbelasting geldt dat het juiste tarief van toepassing is op het moment dat de ondernemer over zijn bestelauto beschikt.
Gebruikt een ondernemer de bestelbus nadat hij ondernemer-af is (bijvoorbeeld na beëindiging van de onderneming), of verkoopt hij de auto aan een particulier, dan moet hij alsnog (een deel van) de BPM betalen. Dit geldt alleen de eerste vijf jaar na registratie van de bestelauto.
Blijkt achteraf dat ten onrechte een teruggaaf van de belasting is verleend, dan kan de belastinginspecteur alsnog een boete opleggen die kan oplopen tot 100% van de verschuldigde belasting.

Uit de nota blijkt verder dat het verdelingseffect van het pakket plannen voor de verlaging van de vennootschapbelasting uitkomt op een lastenverlichting van 7 miljoen euro voor de bouwnijverheid per 2007. Eerder was er voor de sector sprake van een lastenverzwaring van 289 miljoen euro.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Belastingvoordeel grijs kenteken blijft bestaan | Infrasite

Belastingvoordeel grijs kenteken blijft bestaan

Gouda – Ondernemersverenigingen in de bouw- en installatiesector reageren verheugd op de regeling in de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2005 waarbij het grijze kenteken voor ondernemers blijft bestaan.

De tweede nota van wijzigingen is gisteren aan de Tweede Kamer gezonden. De ondernemingsverenigingen zijn blij dat er naar de argumenten om het grijs kenteken te behouden, is geluisterd. Volgens de voorgestelde regeling hebben BTW-ondernemers recht op teruggave van BPM (belasting die moet worden betaald over auto’s en motoren die in Nederland worden geregistreerd) voor bestelauto’s die daadwerkelijk in de onderneming worden gebruikt. Daarnaast komen BTW-ondernemers in aanmerking voor een verlaagd tarief in de motorrijtuigenbelasting. Deze wordt per 1 januari 2005 wel verhoogd. Om onbedoeld particulier gebruik tegen te gaan, komt er een scherper toezicht bij het verlenen van BTW-ondernemersschap en een scherpere controle en handhaving.

Uitgangspunt is dat de ondernemer zo min mogelijk hinder ondervindt van de nieuwe teruggaafregeling. Bij aankoop van een nieuwe bestelauto betaalt de ondernemer een bedrag inclusief BPM aan de autoleverancier en vraagt de BPM terug aan de belastingdienst. De belastingdienst controleert het verzoek en zorgt voor teruggave. Deze procedure zal waarschijnlijk niet langer dan een maand duren. Voor de motorrijtuigenbelasting geldt dat het juiste tarief van toepassing is op het moment dat de ondernemer over zijn bestelauto beschikt.
Gebruikt een ondernemer de bestelbus nadat hij ondernemer-af is (bijvoorbeeld na beëindiging van de onderneming), of verkoopt hij de auto aan een particulier, dan moet hij alsnog (een deel van) de BPM betalen. Dit geldt alleen de eerste vijf jaar na registratie van de bestelauto.
Blijkt achteraf dat ten onrechte een teruggaaf van de belasting is verleend, dan kan de belastinginspecteur alsnog een boete opleggen die kan oplopen tot 100% van de verschuldigde belasting.

Uit de nota blijkt verder dat het verdelingseffect van het pakket plannen voor de verlaging van de vennootschapbelasting uitkomt op een lastenverlichting van 7 miljoen euro voor de bouwnijverheid per 2007. Eerder was er voor de sector sprake van een lastenverzwaring van 289 miljoen euro.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB