VROM: Versnelde aanpak verkeersproblemen

Den Haag – Er moeten spoedig aanvullende maatregelen komen om auto´s schoner, stiller en zuiniger te maken. Milieuvriendelijke innovaties dragen bij aan economische groei en werkgelegenheid. Dit zijn belangrijke conclusies van het tweede deel van de milieuraad onder leiding van staatssecretaris Van Geel in Luxemburg.

Extra maatregelen voor schone, stille en zuinige auto´s
Staatssecretaris Van Geel had het onderwerp duurzaam wegverkeer op de agenda gezet. Naar zijn mening vordert het Europese beleid te traag. De Europese milieuministers willen dat de Europese Commissie snel met aanvullende maatregelen komt om het wegverkeer schoner, stiller en zuiniger te maken. Dit is nodig omdat de lidstaten de (verplichte) Europese milieudoelen en -normen voor luchtverontreiniging, geluid en CO2-emissies anders niet halen. De toegenomen verkeersdrukte legt een steeds grotere druk op milieu, gezondheid en leefomgeving. Vooral de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden door (vracht)auto´s met dieselmotoren is zeer schadelijk voor gezondheid en milieu. Om het autoverkeer schoner te maken willen de milieuministers dat de normen voor fijn stof en stikstofoxiden worden aangescherpt. Vooruitlopend op de strengere normen wil een aantal milieuministers roetfilters fiscaal stimuleren. De milieuministers willen bovendien dat ook de Europese geluidsnormen voor banden en voertuigen worden aangescherpt. Om de uitstoot van broeikasgassen door auto´s te beperken stellen de milieuministers voor dat de Europese Commissie de nieuwe convenanten met de auto-industrie afsluit met een aangescherpt doel. Per kilometer zou er maximaal 120 gram CO2 mogen worden uitgestoten, in plaats van de huidige 140 gram per kilometer. Voor het geval de auto-industrie dat niet wil, moet de Europese Commissie regelgeving achter de hand hebben, vinden de milieuministers. Van Geel is verheugd dat hij op de milieuraad brede steun heeft gekregen voor een versnelde aanpak van de milieuproblemen door het wegverkeer.

Milieu als kans
Op de milieuraad zijn conclusies aangenomen over het centrale milieuthema van het voorzitterschap: Milieu als kans (Clean, Clever, Competitive). Volgens de Europese milieuministers kunnen milieuvriendelijke innovaties de Europese concurrentiekracht versterken. Door het gebruik van innovaties die leiden tot minder energie- en grondstoffengebruik, zijn Europese bedrijven minder afhankelijk van import en besparen zij kosten. Met duurzame innovatieve producten kunnen bovendien nieuwe markten worden gecreëerd. Daarmee dragen zij bij aan de Lissabondoelstelling om in 2010 de meest concurrente en dynamische kenniseconomie van de wereld te zijn. De milieuministers willen milieuvriendelijke innovaties stimuleren door een groen inkoopbeleid en door gunstige fiscale maatregelen, zoals groen beleggen. Ook willen zij de milieuschadelijke subsidies afschaffen en risicokapitaal beschikbaar stellen voor het Midden- en Kleinbedrijf. Deze boodschap hebben de milieuministers meegegeven aan de heer Kok en de regeringsleiders, die op de Voorjaarsraad van 2005 die Lissabondoelen evalueren. De conclusies zijn gebaseerd op de uitkomsten van de Informele Milieuraad van 16-18 juli 2004 in Maastricht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

VROM: Versnelde aanpak verkeersproblemen | Infrasite

VROM: Versnelde aanpak verkeersproblemen

Den Haag – Er moeten spoedig aanvullende maatregelen komen om auto´s schoner, stiller en zuiniger te maken. Milieuvriendelijke innovaties dragen bij aan economische groei en werkgelegenheid. Dit zijn belangrijke conclusies van het tweede deel van de milieuraad onder leiding van staatssecretaris Van Geel in Luxemburg.

Extra maatregelen voor schone, stille en zuinige auto´s
Staatssecretaris Van Geel had het onderwerp duurzaam wegverkeer op de agenda gezet. Naar zijn mening vordert het Europese beleid te traag. De Europese milieuministers willen dat de Europese Commissie snel met aanvullende maatregelen komt om het wegverkeer schoner, stiller en zuiniger te maken. Dit is nodig omdat de lidstaten de (verplichte) Europese milieudoelen en -normen voor luchtverontreiniging, geluid en CO2-emissies anders niet halen. De toegenomen verkeersdrukte legt een steeds grotere druk op milieu, gezondheid en leefomgeving. Vooral de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden door (vracht)auto´s met dieselmotoren is zeer schadelijk voor gezondheid en milieu. Om het autoverkeer schoner te maken willen de milieuministers dat de normen voor fijn stof en stikstofoxiden worden aangescherpt. Vooruitlopend op de strengere normen wil een aantal milieuministers roetfilters fiscaal stimuleren. De milieuministers willen bovendien dat ook de Europese geluidsnormen voor banden en voertuigen worden aangescherpt. Om de uitstoot van broeikasgassen door auto´s te beperken stellen de milieuministers voor dat de Europese Commissie de nieuwe convenanten met de auto-industrie afsluit met een aangescherpt doel. Per kilometer zou er maximaal 120 gram CO2 mogen worden uitgestoten, in plaats van de huidige 140 gram per kilometer. Voor het geval de auto-industrie dat niet wil, moet de Europese Commissie regelgeving achter de hand hebben, vinden de milieuministers. Van Geel is verheugd dat hij op de milieuraad brede steun heeft gekregen voor een versnelde aanpak van de milieuproblemen door het wegverkeer.

Milieu als kans
Op de milieuraad zijn conclusies aangenomen over het centrale milieuthema van het voorzitterschap: Milieu als kans (Clean, Clever, Competitive). Volgens de Europese milieuministers kunnen milieuvriendelijke innovaties de Europese concurrentiekracht versterken. Door het gebruik van innovaties die leiden tot minder energie- en grondstoffengebruik, zijn Europese bedrijven minder afhankelijk van import en besparen zij kosten. Met duurzame innovatieve producten kunnen bovendien nieuwe markten worden gecreëerd. Daarmee dragen zij bij aan de Lissabondoelstelling om in 2010 de meest concurrente en dynamische kenniseconomie van de wereld te zijn. De milieuministers willen milieuvriendelijke innovaties stimuleren door een groen inkoopbeleid en door gunstige fiscale maatregelen, zoals groen beleggen. Ook willen zij de milieuschadelijke subsidies afschaffen en risicokapitaal beschikbaar stellen voor het Midden- en Kleinbedrijf. Deze boodschap hebben de milieuministers meegegeven aan de heer Kok en de regeringsleiders, die op de Voorjaarsraad van 2005 die Lissabondoelen evalueren. De conclusies zijn gebaseerd op de uitkomsten van de Informele Milieuraad van 16-18 juli 2004 in Maastricht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM