Investeringsaftrek geen alternatief grijs kenteken

Gouda – Ondernemersverenigingen in de bouw- en installatiesector zien niets in de maatregelen die het kabinet voorstelt als alternatief voor het grijs kenteken voor bedrijfsauto’s. Het overgrote deel van de bouw- en installatiebedrijven zal niet voldoende kunnen profiteren van voorgestelde compensatie door een investeringsaftrek en een extra kostenaftrek, aldus de koepel van bouwondernemingen AVBB en UNETO-VNI, de werkgeversorganisatie voor de installatiebedrijven.

Het kabinetsvoorstel houdt in dat ondernemers voortaan BPM (belasting die moet worden betaald over auto’s en motoren die in Nederland worden geregistreerd) en MRB (motorrijtuigenbelasting) moeten betalen over de bestelauto. In ruil daarvoor kunnen zij gebruik maken van een investeringsaftrek. Dit betekent dat ondernemers naast de investering in de auto (het ‘bedrijfsmiddel’) zelf een extra percentage van de investering in het bedrijfsmiddel in aftrek kunnen brengen op hun winst. Deze extra winstaftrek dient dan als compensatie voor de heffing van BPM. De verhoogde motorrijtuigenbelasting zal vervolgens worden gecompenseerd door een extra kostenaftrek.

Alleen bedrijven die voldoende winst maken zullen dus van deze regeling kunnen profiteren. Met name bij de bouw- en installatiebedrijven is dit niet het geval. Veel bedrijven hebben het moeilijk en maken niet of nauwelijks winst. Bovendien is het de vraag of de aftrek voldoende compensatie biedt voor het schrappen van het fiscale voordeel van het grijs kenteken.

Als deze maatregelen worden doorgevoerd, heeft dat grote gevolgen voor met name het Midden- en kleinbedrijf. De bedrijfsauto – één van de grootste investeringen in het bedrijf – zal door de BPM en MRB beduidend duurder worden. Een ondernemer moet deze investering volledig voorfinancieren, terwijl het nog maar de vraag is óf en hoeveel winst hij zal maken. Dit geldt zeker voor startende of jonge bedrijven. Maar ook de werknemer die de bedrijfsauto gebruikt kan de dupe worden door een verhoging van de fiscale bijtelling op de loonbelasting.

Daarbij komt naar mening van de ondernemersverenigingen dat het principieel onjuist is om BPM te heffen over de bestelauto. Deze belasting is namelijk bedoeld als een bijzondere verbruiksbelasting die uitsluitend drukt op luxe consumptiegoederen en met nadruk niet drukt op investeringsgoederen, zoals de bedrijfsauto.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB