WnT: Start onderhandelingsfase ‘ICT in bereikbaa

Den Haag – Donderdag 14 oktober 2004, tijdens de manifestatie ‘Innovatie in Uitvoering’ van ‘Wegen naar de Toekomst’ van Rijkswaterstaat maakte het stadsgewest Haaglanden bekend welke drie partijen worden uitgenodigd voor de eerste onderhandelingsfase in de aanbesteding ‘ICT in bereikbaarheid’.

Met de aanbesteding nodigt het stadsgewest marktpartijen uit een business-case op tafel te leggen die tegemoet komt aan de behoefte aan betrouwbare ‘multimodale’ reisinformatie van de mobilist in en naar Haaglanden. Van de winnende partij wordt uiteindelijk verwacht dat hij een actuele en adequate dienstverlening op het gebied van mobiliteitsinformatie initieert. Doel hiervan is dat zich een zelfstandig functionerende reisinformatiemarkt gaat ontwikkelen die het bedrijfsleven in de regio stimuleert en wellicht in de toekomst ‘uitgerold’ kan worden in andere regio’s.

De drie partijen zijn:
· de combinatie ANWB BV / LogicaCMG Nederland BV (met als onderaannemers, Goudappel Coffeng BV, Coöperatieve Centrale Raffeisen-Boerenleenbank B.A.);
· de combinatie TripleVia (Vialis, PTV Planung Transport Verkehr AG, Verkeersinformatie Dienst) en
· het consortium Orion (Imtech Projects BV, DHV ruimte en mobiliteit BV, ARS Traffic & Transport Technology BV, Delcan International Corporation, ITIS UK Limited).

De aanbesteding is uniek omdat de overheid in dit geval niet gevraagd heeft om een nauwkeurig omschreven dienst of product, zoals vaak het geval is bij aanbestedingen. Door een ‘open’ uitvraag aan het bedrijfsleven voor te leggen, wordt getracht wil de inzet en de creativiteit van het bedrijfsleven mobiliseren om een oplossing voor de mobiliteitsproblematiek in Haaglanden te bedenken, te implementeren en aan de man te brengen.

In deze aanbesteding werkt het stadsgewest Haaglanden nauw samen met Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland. Voor de eerste operationele toepassingen in het project hebben de partners samen 3,5 miljoen euro uitgetrokken. Portefeuillehouder verkeer en vervoer van het stadsgewest Haaglanden, Bruno Bruins: “Met de keuze voor deze drie partijen zijn we weer een stap dichter bij de ontknoping. Het is verheugend dat de markt met nieuwe ideeën wil komen om bruikbare reisinformatie te ontwikkelen. Ik ben benieuwd wat de gezamenlijke creativiteit in de ICT- en telematicabranche uiteindelijk oplevert”.

Parallel aan de aanbesteding ‘ICT in Bereikbaarheid’ werkte het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat aan de voorbereidingen van de pilot ‘Reistijdverwachting’. Door signalen van marktpartijen en om gestalte te geven aan een schaalvergroting en daardoor aan een betere bediening van de mobilist, heeft Wegen naar de Toekomst besloten om haar expertise en budget voor de pilot ‘Reistijdverwachting’ toe te voegen aan de publieke middelen voor de aanbesteding ‘ICT in Bereikbaarheid’. Onder de naam van ‘ICT in Bereikbaarheid’ zal de pilot ‘Reistijdverwachting’ zo de eigen doelen verwezenlijken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Wegen naar de Toekomst

WnT: Start onderhandelingsfase ‘ICT in bereikbaa | Infrasite

WnT: Start onderhandelingsfase ‘ICT in bereikbaa

Den Haag – Donderdag 14 oktober 2004, tijdens de manifestatie ‘Innovatie in Uitvoering’ van ‘Wegen naar de Toekomst’ van Rijkswaterstaat maakte het stadsgewest Haaglanden bekend welke drie partijen worden uitgenodigd voor de eerste onderhandelingsfase in de aanbesteding ‘ICT in bereikbaarheid’.

Met de aanbesteding nodigt het stadsgewest marktpartijen uit een business-case op tafel te leggen die tegemoet komt aan de behoefte aan betrouwbare ‘multimodale’ reisinformatie van de mobilist in en naar Haaglanden. Van de winnende partij wordt uiteindelijk verwacht dat hij een actuele en adequate dienstverlening op het gebied van mobiliteitsinformatie initieert. Doel hiervan is dat zich een zelfstandig functionerende reisinformatiemarkt gaat ontwikkelen die het bedrijfsleven in de regio stimuleert en wellicht in de toekomst ‘uitgerold’ kan worden in andere regio’s.

De drie partijen zijn:
· de combinatie ANWB BV / LogicaCMG Nederland BV (met als onderaannemers, Goudappel Coffeng BV, Coöperatieve Centrale Raffeisen-Boerenleenbank B.A.);
· de combinatie TripleVia (Vialis, PTV Planung Transport Verkehr AG, Verkeersinformatie Dienst) en
· het consortium Orion (Imtech Projects BV, DHV ruimte en mobiliteit BV, ARS Traffic & Transport Technology BV, Delcan International Corporation, ITIS UK Limited).

De aanbesteding is uniek omdat de overheid in dit geval niet gevraagd heeft om een nauwkeurig omschreven dienst of product, zoals vaak het geval is bij aanbestedingen. Door een ‘open’ uitvraag aan het bedrijfsleven voor te leggen, wordt getracht wil de inzet en de creativiteit van het bedrijfsleven mobiliseren om een oplossing voor de mobiliteitsproblematiek in Haaglanden te bedenken, te implementeren en aan de man te brengen.

In deze aanbesteding werkt het stadsgewest Haaglanden nauw samen met Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland. Voor de eerste operationele toepassingen in het project hebben de partners samen 3,5 miljoen euro uitgetrokken. Portefeuillehouder verkeer en vervoer van het stadsgewest Haaglanden, Bruno Bruins: “Met de keuze voor deze drie partijen zijn we weer een stap dichter bij de ontknoping. Het is verheugend dat de markt met nieuwe ideeën wil komen om bruikbare reisinformatie te ontwikkelen. Ik ben benieuwd wat de gezamenlijke creativiteit in de ICT- en telematicabranche uiteindelijk oplevert”.

Parallel aan de aanbesteding ‘ICT in Bereikbaarheid’ werkte het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat aan de voorbereidingen van de pilot ‘Reistijdverwachting’. Door signalen van marktpartijen en om gestalte te geven aan een schaalvergroting en daardoor aan een betere bediening van de mobilist, heeft Wegen naar de Toekomst besloten om haar expertise en budget voor de pilot ‘Reistijdverwachting’ toe te voegen aan de publieke middelen voor de aanbesteding ‘ICT in Bereikbaarheid’. Onder de naam van ‘ICT in Bereikbaarheid’ zal de pilot ‘Reistijdverwachting’ zo de eigen doelen verwezenlijken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Wegen naar de Toekomst