Meer Europese samenwerking bij hoogwater

Den Haag – De Europese partners gaan meer samenwerken om overstromingen te voorkomen. Dit hebben de Europese milieuministers onder voorzitterschap van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat vandaag in Luxemburg besloten.

Afgesproken is dat er een actieprogramma wordt opgesteld voor de beheersing van grensoverschrijdende rivieren en kustgebieden. Centraal in dit actieprogramma staat het solidariteitsprincipe. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat maatregelen die in het ene gebied worden genomen, geen nadelige consequenties mogen hebben voor andere gebieden. Een ander uitgangspunt van het actieprogramma is een integrale aanpak. Verder wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de Kaderrichtlijn Water, waarin het Europese waterbeleid integraal wordt benaderd. ‘Uiteindelijk zorgt deze gezamenlijke aanpak voor het verminderen van de overstromingsrisico’s voor mensen, eigendommen en bezittingen in Europa’, aldus Schultz van Haegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Meer Europese samenwerking bij hoogwater | Infrasite

Meer Europese samenwerking bij hoogwater

Den Haag – De Europese partners gaan meer samenwerken om overstromingen te voorkomen. Dit hebben de Europese milieuministers onder voorzitterschap van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat vandaag in Luxemburg besloten.

Afgesproken is dat er een actieprogramma wordt opgesteld voor de beheersing van grensoverschrijdende rivieren en kustgebieden. Centraal in dit actieprogramma staat het solidariteitsprincipe. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat maatregelen die in het ene gebied worden genomen, geen nadelige consequenties mogen hebben voor andere gebieden. Een ander uitgangspunt van het actieprogramma is een integrale aanpak. Verder wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de Kaderrichtlijn Water, waarin het Europese waterbeleid integraal wordt benaderd. ‘Uiteindelijk zorgt deze gezamenlijke aanpak voor het verminderen van de overstromingsrisico’s voor mensen, eigendommen en bezittingen in Europa’, aldus Schultz van Haegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat