Koninklijke BAM Groep bestudeert rapporten van de NMa

Bunnik – Koninklijke BAM Groep bevestigt de ontvangst van twee rapporten van de NMa ter zake van overtreding van de Mededingingswet door bedrijfsonderdelen van de Groep in de sector grond-, weg- en waterbouw.

Het gaat om het rapport met NMa-nummer 4155, betreffende algemene overtredingen in deze sector, en om het rapport met NMa-nummer 3183, betreffende overtredingen ter zake van grote infrastructurele projecten.

Koninklijke BAM Groep zal de komende tijd deze rapporten bestuderen. Indien bevindingen daartoe aanleiding geven zal de Groep daar bericht van geven.

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep heeft bij eerdere gelegenheden herhaaldelijk gesteld het ten zeerste te betreuren dat niet alle bedrijfsonderdelen de in 1992 gewijzigde regelgeving hebben nageleefd. De Groep kent sedert eind 2001 een uitgebreide en expliciete gedragscode die nog onlangs is aangepast overeenkomstig de richtlijnen van de brancheorganisatie. Koninklijke BAM Groep is er ten volle van overtuigd dat medewerkers de code van de onderneming respecteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep bestudeert rapporten van de NMa | Infrasite

Koninklijke BAM Groep bestudeert rapporten van de NMa

Bunnik – Koninklijke BAM Groep bevestigt de ontvangst van twee rapporten van de NMa ter zake van overtreding van de Mededingingswet door bedrijfsonderdelen van de Groep in de sector grond-, weg- en waterbouw.

Het gaat om het rapport met NMa-nummer 4155, betreffende algemene overtredingen in deze sector, en om het rapport met NMa-nummer 3183, betreffende overtredingen ter zake van grote infrastructurele projecten.

Koninklijke BAM Groep zal de komende tijd deze rapporten bestuderen. Indien bevindingen daartoe aanleiding geven zal de Groep daar bericht van geven.

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep heeft bij eerdere gelegenheden herhaaldelijk gesteld het ten zeerste te betreuren dat niet alle bedrijfsonderdelen de in 1992 gewijzigde regelgeving hebben nageleefd. De Groep kent sedert eind 2001 een uitgebreide en expliciete gedragscode die nog onlangs is aangepast overeenkomstig de richtlijnen van de brancheorganisatie. Koninklijke BAM Groep is er ten volle van overtuigd dat medewerkers de code van de onderneming respecteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Koninklijke BAM Groep nv