AVBB positief over NMa-inzet

Gouda – Het AVBB staat positief tegenover de mogelijkheid die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bouwbedrijven biedt om via een versnelde procedure de vervolging vanwege overtredingen van de Mededingingswet af te wikkelen.
Het bestuur van de bouwsector, bij monde van het AVBB, roept bedrijven op deze optie serieus in overweging te nemen en dit aanbod af te wegen tegen de kans op langdurige, slepende procedures en daarmee samenhangende hoge juridische kosten. Een snelle afwikkeling is in het belang van het individuele bedrijf en daarnaast van de sector. Binnen ondernemingen en de bedrijfstak kan de energie dan weer worden gericht op de kernactiviteit: het verantwoord realiseren van bouw- en infraprojecten.
Uiteraard is de uiteindelijke keuze aan het individuele bedrijf zelf.

Het AVBB is verheugd dat de heer Blankert als onafhankelijke buitenstaander bereid is gevonden de bouwbedrijven terzijde te staan. Hij zal inventariseren welke bedrijven van het aanbod gebruik willen maken en hen bij de NMa vertegenwoordigen.

Afgelopen twee jaar heeft AVBB-voorzitter Brinkman zich ingespannen voor een spoedige afwikkeling van wat de ‘bouwfraude’ is gaan heten, zodat dat bedrijven die de opgelegde boetes hebben voldaan, de zwarte bladzijden in het boek van het verleden definitief kunnen omslaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB