Pleidooi invoering bestuurlijke verkeershandhaving

Den Haag – Bestuurlijke handhaving van lichte verkeersovertredingen levert een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid. Dit schrijven de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer (SKVV) en de Unie van Waterschappen (UvW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Verkeersslachtoffers
De partijen pleiten voor een spoedige invoering van bestuurlijke verkeershandhaving. De bestuurlijke handhaving van lichte verkeersovertredingen moet de bestaande handhaving door politie en Openbaar Ministerie aanvullen. Woensdag 13 oktober 2004 bespreekt de minister van Verkeer en Waterstaat tijdens een Algemeen Overleg met de Kamer de maatregelen om reductie van het aantal verkeersslachtoffers te bewerkstelligen.

Veiligheid
De partijen pleiten voor invoering van de bestuurlijke boete omdat:

– in het convenant Duurzaam Veilig afspraken zijn gemaakt over sobere inrichting en extra handhaving
– de ervaring leert dat politie en OM onvoldoende toekomen aan verkeershandhaving op het onderliggend wegennet, terwijl hier de meeste verkeersongelukken gebeuren
– bestuurlijke verkeershandhaving tevens een bijdrage levert aan de veiligheid in het publieke domein
– bestuurlijke verkeershandhaving een absolute voorwaarde is om het ambitieniveau inzake verkeersveiligheid voor 2010 en 2020 te behalen

Eerdere verzoeken aan de verantwoordelijke bewindslieden en de minister president hebben tot dusver geen resultaat opgeleverd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VNG, IPO, SKVV, UvW

Pleidooi invoering bestuurlijke verkeershandhaving | Infrasite

Pleidooi invoering bestuurlijke verkeershandhaving

Den Haag – Bestuurlijke handhaving van lichte verkeersovertredingen levert een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid. Dit schrijven de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer (SKVV) en de Unie van Waterschappen (UvW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Verkeersslachtoffers
De partijen pleiten voor een spoedige invoering van bestuurlijke verkeershandhaving. De bestuurlijke handhaving van lichte verkeersovertredingen moet de bestaande handhaving door politie en Openbaar Ministerie aanvullen. Woensdag 13 oktober 2004 bespreekt de minister van Verkeer en Waterstaat tijdens een Algemeen Overleg met de Kamer de maatregelen om reductie van het aantal verkeersslachtoffers te bewerkstelligen.

Veiligheid
De partijen pleiten voor invoering van de bestuurlijke boete omdat:

– in het convenant Duurzaam Veilig afspraken zijn gemaakt over sobere inrichting en extra handhaving
– de ervaring leert dat politie en OM onvoldoende toekomen aan verkeershandhaving op het onderliggend wegennet, terwijl hier de meeste verkeersongelukken gebeuren
– bestuurlijke verkeershandhaving tevens een bijdrage levert aan de veiligheid in het publieke domein
– bestuurlijke verkeershandhaving een absolute voorwaarde is om het ambitieniveau inzake verkeersveiligheid voor 2010 en 2020 te behalen

Eerdere verzoeken aan de verantwoordelijke bewindslieden en de minister president hebben tot dusver geen resultaat opgeleverd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VNG, IPO, SKVV, UvW