Werkbezoek Kamercommissies aan Zuid-Limburg

Maastricht – Leden van de vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengen op vrijdag 15 oktober 2004 vanaf 09.30 uur een werkbezoek aan Zuid-Limburg.

Dit werkbezoek is de laatste in een reeks van 4 werkbezoeken die worden gebracht in het kader van de Nota Ruimte. De Nota Ruimte bevat de ruimtelijke bijdrage aan de economie, de samenleving en leefomgeving. Het gaat om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030.

Centrale thema’s van het bezoek zijn internationale en regionale samenwerking en economische ontwikkeling in ruimtelijk perspectief. Tijdens het ochtendprogramma wordt onder meer gesproken over de technologische topregio Zuidoost-Nederland.

Vervolgens wordt een rondrit gemaakt door de Maasvallei en de Albertknoop met een bezoek aan het projectbureau Belvédère in Maastricht waar een toelichting wordt gegeven op het grensoverschrijdend stedelijk netwerk. Daarna volgt een bezoek aan ’t Rooth waar onder meer gesproken wordt met “verontruste plateaubewoners”. Ten slotte wordt een bezoek gebracht aan een projectbureau in het kader van Netwerkstad Heerlen.

Vanaf 15.00 uur gaan de leden tijdens een rondetafelgesprek in discussie met een aantal vertegenwoordigers van bestuurlijke en maatschappelijke organisaties.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Werkbezoek Kamercommissies aan Zuid-Limburg | Infrasite

Werkbezoek Kamercommissies aan Zuid-Limburg

Maastricht – Leden van de vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengen op vrijdag 15 oktober 2004 vanaf 09.30 uur een werkbezoek aan Zuid-Limburg.

Dit werkbezoek is de laatste in een reeks van 4 werkbezoeken die worden gebracht in het kader van de Nota Ruimte. De Nota Ruimte bevat de ruimtelijke bijdrage aan de economie, de samenleving en leefomgeving. Het gaat om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030.

Centrale thema’s van het bezoek zijn internationale en regionale samenwerking en economische ontwikkeling in ruimtelijk perspectief. Tijdens het ochtendprogramma wordt onder meer gesproken over de technologische topregio Zuidoost-Nederland.

Vervolgens wordt een rondrit gemaakt door de Maasvallei en de Albertknoop met een bezoek aan het projectbureau Belvédère in Maastricht waar een toelichting wordt gegeven op het grensoverschrijdend stedelijk netwerk. Daarna volgt een bezoek aan ’t Rooth waar onder meer gesproken wordt met “verontruste plateaubewoners”. Ten slotte wordt een bezoek gebracht aan een projectbureau in het kader van Netwerkstad Heerlen.

Vanaf 15.00 uur gaan de leden tijdens een rondetafelgesprek in discussie met een aantal vertegenwoordigers van bestuurlijke en maatschappelijke organisaties.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg