Vijf regio-s van start met betrouwbare reistijd

‘s-Hertogenbosch – Verbetering van de betrouwbaarheid van de reistijd voor de weggebruikers in Brabant en het beter met elkaar verbinden en benutten van wegen om de doorstroming te verbeteren is het centrale idee achter de studie onderliggend wegennet +. Gedeputeerde Staten geven nu opdracht tot het uitwerken van deze studie in netwerkvisies in de vijf Brabantse regio’s. Dit zijn de regio Noordoost Brabant, de regio rond ’s-Hertogenbosch, de regio Midden-Brabant, regio West-Brabant en de regio rond Breda. Centraal staat de vraag hoe gemeentes, rijk en provincies (de wegbeheerders) op de meest effectieve manier in het samenhangende wegennetwerk kunnen investeren.

Gedeputeerde Staten zijn tevreden over de wijze waarop de het kabinet de Brabantse studie Onderliggend Wegennet Plus (OWN+) in de Nota Mobiliteit heeft vertaald. Met de netwerkvisies die nu van start gaan, wordt dit essentiele onderdeel van de rijksnota in de praktijk uitgewerkt. Het komende jaar worden nu per regio de grootste knelpunten geanalyseerd, geprioriteerd en omgezet in regionale maatregelenpakketten. Gedeputeerde E. Janse de Jonge: “Wegbeheerders moeten gezamenlijk kijken op welke delen van het wegennet met de minste kosten vertragingen kunnen worden verminderd. Een minuut reistijdwinst voor de weggebruiker op een provinciale weg is evenveel waard als een minuut reistijdwinst op de snelweg. Dit betekent ook dat we van het rijk een medeverantwoordelijkheid verwachten bij investeringen op het onderliggend wegennnet die bijdragen aan een betere bereikbaarheid in de regio en minder (lange) files op de snelwegen.”

Behouden, benutten en bouwen
Een goede regionale bereikbaarheid wordt bereikt met een mix van maatregelen. Er moet oog zijn voor de verschillende vervoerswijzen en de maatregelen moeten gericht zijn op behouden, benutten en bouwen. Bij het bepalen van de prioriteit van regionale maatregelen later dit jaar zal het maatschappelijke rendement van investeringen (leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid) zwaar meetellen.
Het bureau Arcadis heeft de opdracht gekregen de vijf netwerkvisies uit te werken en te vertalen naar regionale maatregelenpakketten. De totale kosten van de opdracht bedragen € 184.785,- (excl. BTW). Rijkswaterstaat en Prorail zijn bereid gevonden een deel van de kosten te financieren. Rijkswaterstaat neemt € 25.675,- voor haar rekening en en Prorail financiert het deelonderzoek spoorwegovergangen, zijnde € 20.540,-.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Vijf regio-s van start met betrouwbare reistijd | Infrasite

Vijf regio-s van start met betrouwbare reistijd

‘s-Hertogenbosch – Verbetering van de betrouwbaarheid van de reistijd voor de weggebruikers in Brabant en het beter met elkaar verbinden en benutten van wegen om de doorstroming te verbeteren is het centrale idee achter de studie onderliggend wegennet +. Gedeputeerde Staten geven nu opdracht tot het uitwerken van deze studie in netwerkvisies in de vijf Brabantse regio’s. Dit zijn de regio Noordoost Brabant, de regio rond ’s-Hertogenbosch, de regio Midden-Brabant, regio West-Brabant en de regio rond Breda. Centraal staat de vraag hoe gemeentes, rijk en provincies (de wegbeheerders) op de meest effectieve manier in het samenhangende wegennetwerk kunnen investeren.

Gedeputeerde Staten zijn tevreden over de wijze waarop de het kabinet de Brabantse studie Onderliggend Wegennet Plus (OWN+) in de Nota Mobiliteit heeft vertaald. Met de netwerkvisies die nu van start gaan, wordt dit essentiele onderdeel van de rijksnota in de praktijk uitgewerkt. Het komende jaar worden nu per regio de grootste knelpunten geanalyseerd, geprioriteerd en omgezet in regionale maatregelenpakketten. Gedeputeerde E. Janse de Jonge: “Wegbeheerders moeten gezamenlijk kijken op welke delen van het wegennet met de minste kosten vertragingen kunnen worden verminderd. Een minuut reistijdwinst voor de weggebruiker op een provinciale weg is evenveel waard als een minuut reistijdwinst op de snelweg. Dit betekent ook dat we van het rijk een medeverantwoordelijkheid verwachten bij investeringen op het onderliggend wegennnet die bijdragen aan een betere bereikbaarheid in de regio en minder (lange) files op de snelwegen.”

Behouden, benutten en bouwen
Een goede regionale bereikbaarheid wordt bereikt met een mix van maatregelen. Er moet oog zijn voor de verschillende vervoerswijzen en de maatregelen moeten gericht zijn op behouden, benutten en bouwen. Bij het bepalen van de prioriteit van regionale maatregelen later dit jaar zal het maatschappelijke rendement van investeringen (leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid) zwaar meetellen.
Het bureau Arcadis heeft de opdracht gekregen de vijf netwerkvisies uit te werken en te vertalen naar regionale maatregelenpakketten. De totale kosten van de opdracht bedragen € 184.785,- (excl. BTW). Rijkswaterstaat en Prorail zijn bereid gevonden een deel van de kosten te financieren. Rijkswaterstaat neemt € 25.675,- voor haar rekening en en Prorail financiert het deelonderzoek spoorwegovergangen, zijnde € 20.540,-.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant