Doorbraak tropisch hout op CITES-conferentie

Den Haag – Tijdens de conferentie over de handel in bedreigde plant- en diersoorten (Cites) in Bangkok heeft zich een belangrijke doorbraak voorgedaan over de handel in tropisch hout.
De deelnemende landen werden het unaniem eens over een strikte regulering van de handel in Ramin (Gonystylus), een boomsoort die steeds zeldzamer wordt. De bereikte overeenstemming betekent dat niet alleen de handel in de bomen zelf, maar ook die in afgeleide producten internationaal wordt gereguleerd. De Europese Unie is de belangrijkste afnemer hiervan.

De doorbraak in Bangkok was mede het resultaat van Nederlandse inspanningen. Als leider van de EU-delegatie naar de Cites-conferentie heeft Nederland een belangrijke bemiddelende rol gespeeld om het door Indonesië ingediende voorstel met consensus aanvaard te krijgen.

De EU steunde het voorstel om Ramin en afgeleide producten op de zogenaamde ‘Appendix 2’ van het Cites-verdrag te plaatsen omdat de boomsoort ernstig in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Het besluit van de conferentie betekent een steun in de rug voor de strijd tegen de illegale handel in Ramin, en zal naar verwachting een bijdrage leveren aan de duurzame exploitatie van het nog bestaande Ramin-areaal.

De toevoeging aan Appendix 2 betekent voorts dat een gecontroleerde commerciële handel in Ramin en afgeleide producten mogelijk blijft. Deze handel is onderworpen aan een strak vergunningensysteem. Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt bezien of vergunningverlening geen schade toebrengt aan de betreffende bossen en volgens de legale procedures is verlopen.

De 13de Cites-conferentie duurt van 2 tot 14 oktober 2004 en wordt bijgewoond door 166 deelnemende landen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV

Doorbraak tropisch hout op CITES-conferentie | Infrasite

Doorbraak tropisch hout op CITES-conferentie

Den Haag – Tijdens de conferentie over de handel in bedreigde plant- en diersoorten (Cites) in Bangkok heeft zich een belangrijke doorbraak voorgedaan over de handel in tropisch hout.
De deelnemende landen werden het unaniem eens over een strikte regulering van de handel in Ramin (Gonystylus), een boomsoort die steeds zeldzamer wordt. De bereikte overeenstemming betekent dat niet alleen de handel in de bomen zelf, maar ook die in afgeleide producten internationaal wordt gereguleerd. De Europese Unie is de belangrijkste afnemer hiervan.

De doorbraak in Bangkok was mede het resultaat van Nederlandse inspanningen. Als leider van de EU-delegatie naar de Cites-conferentie heeft Nederland een belangrijke bemiddelende rol gespeeld om het door Indonesië ingediende voorstel met consensus aanvaard te krijgen.

De EU steunde het voorstel om Ramin en afgeleide producten op de zogenaamde ‘Appendix 2’ van het Cites-verdrag te plaatsen omdat de boomsoort ernstig in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Het besluit van de conferentie betekent een steun in de rug voor de strijd tegen de illegale handel in Ramin, en zal naar verwachting een bijdrage leveren aan de duurzame exploitatie van het nog bestaande Ramin-areaal.

De toevoeging aan Appendix 2 betekent voorts dat een gecontroleerde commerciële handel in Ramin en afgeleide producten mogelijk blijft. Deze handel is onderworpen aan een strak vergunningensysteem. Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt bezien of vergunningverlening geen schade toebrengt aan de betreffende bossen en volgens de legale procedures is verlopen.

De 13de Cites-conferentie duurt van 2 tot 14 oktober 2004 en wordt bijgewoond door 166 deelnemende landen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV