Conclusie onderzoeksrapport buitendijkse kustbebouwing

Leeuwarden – Een groot deel van de buitendijkse kustbebouwing op de Waddeneilanden kan beter beschermd worden tegen overstroming, zo luidt de eindconclusie van het onderzoeksrapport Veiligheid en overstromingsrisico kustbebouwing buitendijks op de Friese waddeneilanden. Van oudsher is op de Friese Waddeneilanden bebouwing buiten de ring van dijken en duinen aanwezig. Niet al die buitendijkse kustbebouwing loopt evenveel kans op overstroming. Zo is de hooggelegen bebouwing net zo veilig als de wettelijk beschermde bebouwing in de dijkring. De lagergelegen bebouwing heeft wel een grotere kans op overstroming. Deze buitendijkse bebouwing wordt nu in enige mate beschermd tegen overstromingen door de eerste duinenrij langs het strand of een muurtje, dat wettelijke bescherming biedt.

De gezamenlijke kustoverheden concluderen op basis van dit rapport dat het mogelijk is om een groot deel van de buitendijkse bebouwing te beschermen met de wettelijke veiligheid. Om deze bescherming van de buitendijkse bebouwing te realiseren moet een bijlage van de Wet op de waterkering gewijzigd worden.

Daarom wordt de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gevraagd mee te werken aan de verruiming van de dijkringen. Voor de exacte plek daarvan zullen studies worden uitgevoerd. Deze studies kunnen starten nadat de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft aangegeven positief te staan tegenover het verzoek.
Het onderzoek is uitgevoerd door de kustoverheden, samenwerkend in het Provinciaal Overlegorgaan Kust Fryslân.

Aanleiding
In 2002 had het Provinciaal Overlegorgaan Kust vragen over de veiligheidssituatie van de buitendijkse bebouwing op de Friese Waddeneilanden en moeite met het strikte ruimtelijke beleid, dat een beperkte uitbreiding van bebouwing in de buitendijkse gebieden niet toestaat. Daarom is besloten om het overstromingsrisico van de buitendijkse bebouwing in kaart te brengen. Tevens zijn de mogelijkheden nagegaan om dit risico te verminderen en mogelijk de bescherming op het wettelijke veiligheidsniveau te brengen.

Buitendijkse bebouwing eilanden
De grootste hoeveelheden buitendijkse bebouwing komen voor op Vlieland en Terschelling. In mindere mate komt op Ameland buitendijkse bebouwing voor. Op Schiermonnikoog is nauwelijks buitendijkse bebouwing aanwezig.

Betrokken overheden
De gezamenlijke bij de kust betrokken overheden zijn opdrachtgever van het onderzoek. Het gaat hierbij om de Waddeneilandgemeenten, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland, Wetterskip Fryslân, ministerie van VROM en LNV.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Conclusie onderzoeksrapport buitendijkse kustbebouwing | Infrasite

Conclusie onderzoeksrapport buitendijkse kustbebouwing

Leeuwarden – Een groot deel van de buitendijkse kustbebouwing op de Waddeneilanden kan beter beschermd worden tegen overstroming, zo luidt de eindconclusie van het onderzoeksrapport Veiligheid en overstromingsrisico kustbebouwing buitendijks op de Friese waddeneilanden. Van oudsher is op de Friese Waddeneilanden bebouwing buiten de ring van dijken en duinen aanwezig. Niet al die buitendijkse kustbebouwing loopt evenveel kans op overstroming. Zo is de hooggelegen bebouwing net zo veilig als de wettelijk beschermde bebouwing in de dijkring. De lagergelegen bebouwing heeft wel een grotere kans op overstroming. Deze buitendijkse bebouwing wordt nu in enige mate beschermd tegen overstromingen door de eerste duinenrij langs het strand of een muurtje, dat wettelijke bescherming biedt.

De gezamenlijke kustoverheden concluderen op basis van dit rapport dat het mogelijk is om een groot deel van de buitendijkse bebouwing te beschermen met de wettelijke veiligheid. Om deze bescherming van de buitendijkse bebouwing te realiseren moet een bijlage van de Wet op de waterkering gewijzigd worden.

Daarom wordt de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gevraagd mee te werken aan de verruiming van de dijkringen. Voor de exacte plek daarvan zullen studies worden uitgevoerd. Deze studies kunnen starten nadat de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft aangegeven positief te staan tegenover het verzoek.
Het onderzoek is uitgevoerd door de kustoverheden, samenwerkend in het Provinciaal Overlegorgaan Kust Fryslân.

Aanleiding
In 2002 had het Provinciaal Overlegorgaan Kust vragen over de veiligheidssituatie van de buitendijkse bebouwing op de Friese Waddeneilanden en moeite met het strikte ruimtelijke beleid, dat een beperkte uitbreiding van bebouwing in de buitendijkse gebieden niet toestaat. Daarom is besloten om het overstromingsrisico van de buitendijkse bebouwing in kaart te brengen. Tevens zijn de mogelijkheden nagegaan om dit risico te verminderen en mogelijk de bescherming op het wettelijke veiligheidsniveau te brengen.

Buitendijkse bebouwing eilanden
De grootste hoeveelheden buitendijkse bebouwing komen voor op Vlieland en Terschelling. In mindere mate komt op Ameland buitendijkse bebouwing voor. Op Schiermonnikoog is nauwelijks buitendijkse bebouwing aanwezig.

Betrokken overheden
De gezamenlijke bij de kust betrokken overheden zijn opdrachtgever van het onderzoek. Het gaat hierbij om de Waddeneilandgemeenten, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland, Wetterskip Fryslân, ministerie van VROM en LNV.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân