Baggerwerkzaamheden Noordzeekanaal van start

Den Haag – Rijkswaterstaat is vandaag gestart met baggerwerkzaamheden in het Noordzeekanaal, de hoofdvaarroute naar Amsterdam. Door het verwijderen van slib is het hele kanaal over enkele jaren weer goed bevaarbaar en schoner. De verdieping van het Noordzeekanaal is nodig om ervoor te zorgen dat grote zeeschepen elkaar weer kunnen passeren. Daarnaast komt het weghalen van het vervuilde slib ook het zeldzame brakke watermilieu in het kanaal ten goede. De werkzaamheden duren tot eind 2008.

De eerste baggerwerkzaamheden in het Noordzeekanaal vinden plaats tussen de skiheuvel Spaarnwoude en pont Velsen. Op dit ongeveer drieëneenhalve kilometer lange traject wordt circa 300.000 kubieke meter licht verontreinigd slib verwijderd. De werkzaamheden gaan dag en nacht door en zijn naar verwachting in de tweede helft van november gereed. Het slib dat bij de baggerwerkzaamheden naar boven komt, wordt overgebracht naar het baggerdepot ‘De Slufter’ op de Maasvlakte in Rotterdam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Baggerwerkzaamheden Noordzeekanaal van start | Infrasite

Baggerwerkzaamheden Noordzeekanaal van start

Den Haag – Rijkswaterstaat is vandaag gestart met baggerwerkzaamheden in het Noordzeekanaal, de hoofdvaarroute naar Amsterdam. Door het verwijderen van slib is het hele kanaal over enkele jaren weer goed bevaarbaar en schoner. De verdieping van het Noordzeekanaal is nodig om ervoor te zorgen dat grote zeeschepen elkaar weer kunnen passeren. Daarnaast komt het weghalen van het vervuilde slib ook het zeldzame brakke watermilieu in het kanaal ten goede. De werkzaamheden duren tot eind 2008.

De eerste baggerwerkzaamheden in het Noordzeekanaal vinden plaats tussen de skiheuvel Spaarnwoude en pont Velsen. Op dit ongeveer drieëneenhalve kilometer lange traject wordt circa 300.000 kubieke meter licht verontreinigd slib verwijderd. De werkzaamheden gaan dag en nacht door en zijn naar verwachting in de tweede helft van november gereed. Het slib dat bij de baggerwerkzaamheden naar boven komt, wordt overgebracht naar het baggerdepot ‘De Slufter’ op de Maasvlakte in Rotterdam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat