Eerste baggerwerk Noordzeekanaal

Haarlem – De komende jaren brengt Rijkswaterstaat het Noordzeekanaal, de hoofdvaarroute naar Amsterdam, op diepte. Door het verwijderen van slib is het hele Noordzeekanaal eind 2008 goed bevaarbaar en schoner. De verdieping is nodig om er voor te zorgen dat grote zeeschepen elkaar weer kunnen passeren. Het opruimen van het vervuilde slib komt ook het zeldzame brakke watermilieu dat in het kanaal leeft, ten goede.

Het eerste baggerwerk start vrijdag 8 oktober 2004.Tussen de skiheuvel Spaarnwoude en pont Velsen (km 3 en km 6,5) zal ongeveer 300.000 m3 licht verontreinigd slib van klasse II/III worden verwijderd. De werkzaamheden gaan dag en nacht door en zijn in de tweede helft van november gereed.

Een sleephopperzuiger haalt het slib weg en brengt het naar het baggerdepot De Slufter op de Maasvlakte in Rotterdam. De bagger wordt vanaf de bodem van het Noordzeekanaal naar de bak (beun) van de hopper opgezogen in ongeveer één uur. Daarna volgt de vaartocht naar en van Rotterdam, die ongeveer 12 uur duurt.

Omgeving
Bewoners in de omgeving zijn door Rijkswaterstaat over de baggerwerkzaamheden geïnformeerd. De verwachting is dat de (woon)omgeving nauwelijks last ondervindt van de werkzaamheden omdat de afstand tussen de huizen en de sleephopperzuiger groot is. De gasconcentraties zijn laag en alleen direct boven de bak kan er gas- en/of geuroverlast optreden.

Scheepvaart
De scheepvaart ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Er zijn afspraken gemaakt met de aannemer dat de hopper -wanneer dat nodig is- aan de kant gaat voor de grote scheepvaart. De hopper is manoeuvreerbaar en hoeft zichzelf niet met ankers of spudpalen voort te bewegen of stabiel te houden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland

Eerste baggerwerk Noordzeekanaal | Infrasite

Eerste baggerwerk Noordzeekanaal

Haarlem – De komende jaren brengt Rijkswaterstaat het Noordzeekanaal, de hoofdvaarroute naar Amsterdam, op diepte. Door het verwijderen van slib is het hele Noordzeekanaal eind 2008 goed bevaarbaar en schoner. De verdieping is nodig om er voor te zorgen dat grote zeeschepen elkaar weer kunnen passeren. Het opruimen van het vervuilde slib komt ook het zeldzame brakke watermilieu dat in het kanaal leeft, ten goede.

Het eerste baggerwerk start vrijdag 8 oktober 2004.Tussen de skiheuvel Spaarnwoude en pont Velsen (km 3 en km 6,5) zal ongeveer 300.000 m3 licht verontreinigd slib van klasse II/III worden verwijderd. De werkzaamheden gaan dag en nacht door en zijn in de tweede helft van november gereed.

Een sleephopperzuiger haalt het slib weg en brengt het naar het baggerdepot De Slufter op de Maasvlakte in Rotterdam. De bagger wordt vanaf de bodem van het Noordzeekanaal naar de bak (beun) van de hopper opgezogen in ongeveer één uur. Daarna volgt de vaartocht naar en van Rotterdam, die ongeveer 12 uur duurt.

Omgeving
Bewoners in de omgeving zijn door Rijkswaterstaat over de baggerwerkzaamheden geïnformeerd. De verwachting is dat de (woon)omgeving nauwelijks last ondervindt van de werkzaamheden omdat de afstand tussen de huizen en de sleephopperzuiger groot is. De gasconcentraties zijn laag en alleen direct boven de bak kan er gas- en/of geuroverlast optreden.

Scheepvaart
De scheepvaart ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Er zijn afspraken gemaakt met de aannemer dat de hopper -wanneer dat nodig is- aan de kant gaat voor de grote scheepvaart. De hopper is manoeuvreerbaar en hoeft zichzelf niet met ankers of spudpalen voort te bewegen of stabiel te houden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland