Minder meldingen Bureau Integriteit Amsterdam

Amsterdam – Het aantal meldingen van integriteitschendingen bij de gemeente Amsterdam is gedaald ten opzichte van het voorgaande halfjaar. Dit blijkt uit de 1e halfjaarrapportage 2004 van het Centraal Registratiepunt Integriteitschendingen van het Bureau Integriteit gemeente Amsterdam.

In de eerste helft van 2004 zijn 35 vermoedelijke schendingen gemeld, in het tweede halfjaar van 2003 waren dit er 55. In het eerste halfjaar van 2003 werden 51 meldingen gedaan. De laatste jaren was een stijging te zien in het aantal gemelde integriteitschendingen: 95 in 2002 en 106 in 2003. De stijgende lijn is nu onderbroken. Redenen voor de afname zijn (nog) niet te geven. Ook is niet te zeggen of er sprake is van een tijdelijke afname of de start van een trend.

Het aantal meldingen door stadsdelen is min of meer gelijk gebleven, de diensten hebben minder meldingen gedaan. In de aard van de meldingen is geen grote verschuiving waarneembaar. Alleen bij de categorie ‘misdragingen buiten werktijd’ is het aantal meldingen zichtbaar gedaald. Deze categorie is in maart 2003 toegevoegd aan de Gedragslijn Informatieverschaffing Integriteitschendingen waarin staat wanneer en hoe diensten en stadsdelen integriteitschendingen moeten melden.

Het aantal meldingen is in vergelijking met andere gemeenten nog steeds hoog te noemen, zoals ook blijkt uit het onderzoeksverslag “Nederland fraude en corruptieland?” (De omvang, achtergronden en afwikkeling van corruptie- en fraudeonderzoeken in Nederlandse gemeenten in 1991 en 2003) van de Onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dit heeft als voornaamste oorzaak dat integriteit bij de gemeente Amsterdam volop in de belangstelling staat. Bureau Integriteit streeft er naar om op langere termijn integriteit een vast onderdeel van de bedrijfscultuur in de gemeente Amsterdam te maken. Het bureau onderzoekt sinds zijn oprichting in 2001 met succes de integriteitschendingen gepleegd door ambtenaren, politici en/of bestuurders.

Daarnaast richt het zich juist op het voorkomen van schendingen door middel van risicoanalyses en dilemmatrainingen bij de diensten en stadsdelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Minder meldingen Bureau Integriteit Amsterdam | Infrasite

Minder meldingen Bureau Integriteit Amsterdam

Amsterdam – Het aantal meldingen van integriteitschendingen bij de gemeente Amsterdam is gedaald ten opzichte van het voorgaande halfjaar. Dit blijkt uit de 1e halfjaarrapportage 2004 van het Centraal Registratiepunt Integriteitschendingen van het Bureau Integriteit gemeente Amsterdam.

In de eerste helft van 2004 zijn 35 vermoedelijke schendingen gemeld, in het tweede halfjaar van 2003 waren dit er 55. In het eerste halfjaar van 2003 werden 51 meldingen gedaan. De laatste jaren was een stijging te zien in het aantal gemelde integriteitschendingen: 95 in 2002 en 106 in 2003. De stijgende lijn is nu onderbroken. Redenen voor de afname zijn (nog) niet te geven. Ook is niet te zeggen of er sprake is van een tijdelijke afname of de start van een trend.

Het aantal meldingen door stadsdelen is min of meer gelijk gebleven, de diensten hebben minder meldingen gedaan. In de aard van de meldingen is geen grote verschuiving waarneembaar. Alleen bij de categorie ‘misdragingen buiten werktijd’ is het aantal meldingen zichtbaar gedaald. Deze categorie is in maart 2003 toegevoegd aan de Gedragslijn Informatieverschaffing Integriteitschendingen waarin staat wanneer en hoe diensten en stadsdelen integriteitschendingen moeten melden.

Het aantal meldingen is in vergelijking met andere gemeenten nog steeds hoog te noemen, zoals ook blijkt uit het onderzoeksverslag “Nederland fraude en corruptieland?” (De omvang, achtergronden en afwikkeling van corruptie- en fraudeonderzoeken in Nederlandse gemeenten in 1991 en 2003) van de Onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dit heeft als voornaamste oorzaak dat integriteit bij de gemeente Amsterdam volop in de belangstelling staat. Bureau Integriteit streeft er naar om op langere termijn integriteit een vast onderdeel van de bedrijfscultuur in de gemeente Amsterdam te maken. Het bureau onderzoekt sinds zijn oprichting in 2001 met succes de integriteitschendingen gepleegd door ambtenaren, politici en/of bestuurders.

Daarnaast richt het zich juist op het voorkomen van schendingen door middel van risicoanalyses en dilemmatrainingen bij de diensten en stadsdelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam