Amsterdam blijft goed bereikbaar ondanks bouwputten

Amsterdam – Amsterdam werkt aan een bereikbare stad en dat is te merken aan het aantal projecten in de stad. Hoewel het aantal projecten in mei 2004 met 22% is toegenomen ten opzichte van mei 2003 is het draagvlak voor wegwerkzaamheden in Amsterdam is onverminderd breed (80%). Ook vindt 75% van de Amsterdammers dat de stad, ondanks de vele werkzaamheden, makkelijk tot zelfs zeer makkelijk bereikbaar is. Tegelijkertijd vindt driekwart van de bedrijven en bewoners dat er op teveel plekken in de stad wordt gewerkt.

De autobereikbaarheid komt in het algemeen goed uit het onderzoek. De hinder (geblokkeerde stoepen, stremmingen, vuil e.d.) voor fietsers en voetgangers is toegenomen en kan extra aandacht gebruiken. Ook openbaarvervoer-reizigers hebben meer hinder door werkzaamheden ondervonden.

Jaarlijks onderzoekt bureau Stadsregie hoe men hinder door weg- en bouwwerkzaamheden in Amsterdam ondervonden heeft. Ook wordt in dit onderzoek gekeken naar de informatiebehoefte, de bekendheid en het gebruik van verschillende communicatiemiddelen en het draagvlak voor de werkzaamheden. Het onderzoek is gedaan onder bewoners, bedrijven, regiobewoners, bezoekers en forensen.
Uit dit onderzoek blijkt dat bewoners zich het meest ergeren aan afwijkend gedrag van mensen, hondenpoep en zwerfvuil op straat. Wegwerkzaamheden komen met 9% op de vierde plaats.

Onder ondernemers blijven wegwerkzaamheden wél de voornaamste bron van ergernis, zij het dat het minder hoog scoort van in 2004 (16% tegen 20%). Bij de regiobewoners komen wegwerkzaamheden pas op de vijfde plaats (6%).

Andere conclusies uit het onderzoek zijn:

– Het draagvlak voor de werkzaamheden in de stad blijft onverminderd breed. Bijna tachtig procent van de respondenten heeft begrip voor de werkzaamheden.
– De bereikbaarheid wordt door een grote meerderheid makkelijk of zeer makkelijk ervaren. De meeste respondenten kunnen hun bestemming binnen een half uur bereiken.
– Bedrijven hebben ten opzichte van 2003 minder problemen met de bereikbaarheid voor leveranciers en klanten.
– Voor forensen, die voornamelijk het openbaar vervoer nemen, neemt de hinder toe. Dat laatste heeft te maken met grote werkzaamheden rond openbaarvervoersknooppunten en stations.
– Ook voetgangers (bewoners en bezoekers) en fietsers (bewoners) laten een flinke toename in hinder zien.
– Meer dan in 2003 wordt er geklaagd over de omgeving, zoals geblokkeerde stoepen (bijvoorbeeld door een berg zand, opengebroken trottoir, bouwkeet, graafmachines), afsluitingen, vuil en rommel, bouwverkeer en een verslechterde verkeersveiligheid rond de bouwplaats. Zelfs 71% van de bewoners klaagt over een geblokkeerde weg/stoep.
– Alle doelgroepen zijn dit jaar beter vooraf bereikt met informatie over werken aan de weg dan vorig jaar. Bezoekers vormen een uitzondering.
– Het aandeel ondernemers en regiobewoners dat vooraf over werkzaamheden is geïnformeerd is toegenomen. Dit was een doelstelling naar aanleiding van de resultaten in 2003. Bezoekers blijken een minder goed te bereiken doelgroep te zijn voor informatievoorziening.
– De behoefte aan informatie over werken aan de weg is het grootst bij forensen en bezoekers.

De leefomgeving en economie van Amsterdam is gebaat bij een goede bereikbaarheid. De gemeente investeert veel in verbetering van de bereikbaarheid van Amsterdam, onder andere door verbetering van het autowegennet en investeringen in fietsroutes en openbaar vervoerverbindingen. Daarnaast wordt er (noodzakelijk) onderhoud gepleegd aan riolering, waterleidingen, gasleidingen en kabels. Wethouder Mark van der Horst (Verkeer, Vervoer & Infrastructuur): “Werkzaamheden aan de weg brengen van tijd tot tijd hinder met zich mee. Ik ben blij dat uit dit onderzoek blijkt dat ondanks de vele werkzaamheden in de stad en de hinder, de meerderheid van de gebruikers vindt dat de stad nog bereikbaar is”.

Dit onderzoek wordt ter kennisname gezonden aan de raadscommissie Verkeer, Vervoer & Infrastructuur van 6 oktober 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Amsterdam blijft goed bereikbaar ondanks bouwputten | Infrasite

Amsterdam blijft goed bereikbaar ondanks bouwputten

Amsterdam – Amsterdam werkt aan een bereikbare stad en dat is te merken aan het aantal projecten in de stad. Hoewel het aantal projecten in mei 2004 met 22% is toegenomen ten opzichte van mei 2003 is het draagvlak voor wegwerkzaamheden in Amsterdam is onverminderd breed (80%). Ook vindt 75% van de Amsterdammers dat de stad, ondanks de vele werkzaamheden, makkelijk tot zelfs zeer makkelijk bereikbaar is. Tegelijkertijd vindt driekwart van de bedrijven en bewoners dat er op teveel plekken in de stad wordt gewerkt.

De autobereikbaarheid komt in het algemeen goed uit het onderzoek. De hinder (geblokkeerde stoepen, stremmingen, vuil e.d.) voor fietsers en voetgangers is toegenomen en kan extra aandacht gebruiken. Ook openbaarvervoer-reizigers hebben meer hinder door werkzaamheden ondervonden.

Jaarlijks onderzoekt bureau Stadsregie hoe men hinder door weg- en bouwwerkzaamheden in Amsterdam ondervonden heeft. Ook wordt in dit onderzoek gekeken naar de informatiebehoefte, de bekendheid en het gebruik van verschillende communicatiemiddelen en het draagvlak voor de werkzaamheden. Het onderzoek is gedaan onder bewoners, bedrijven, regiobewoners, bezoekers en forensen.
Uit dit onderzoek blijkt dat bewoners zich het meest ergeren aan afwijkend gedrag van mensen, hondenpoep en zwerfvuil op straat. Wegwerkzaamheden komen met 9% op de vierde plaats.

Onder ondernemers blijven wegwerkzaamheden wél de voornaamste bron van ergernis, zij het dat het minder hoog scoort van in 2004 (16% tegen 20%). Bij de regiobewoners komen wegwerkzaamheden pas op de vijfde plaats (6%).

Andere conclusies uit het onderzoek zijn:

– Het draagvlak voor de werkzaamheden in de stad blijft onverminderd breed. Bijna tachtig procent van de respondenten heeft begrip voor de werkzaamheden.
– De bereikbaarheid wordt door een grote meerderheid makkelijk of zeer makkelijk ervaren. De meeste respondenten kunnen hun bestemming binnen een half uur bereiken.
– Bedrijven hebben ten opzichte van 2003 minder problemen met de bereikbaarheid voor leveranciers en klanten.
– Voor forensen, die voornamelijk het openbaar vervoer nemen, neemt de hinder toe. Dat laatste heeft te maken met grote werkzaamheden rond openbaarvervoersknooppunten en stations.
– Ook voetgangers (bewoners en bezoekers) en fietsers (bewoners) laten een flinke toename in hinder zien.
– Meer dan in 2003 wordt er geklaagd over de omgeving, zoals geblokkeerde stoepen (bijvoorbeeld door een berg zand, opengebroken trottoir, bouwkeet, graafmachines), afsluitingen, vuil en rommel, bouwverkeer en een verslechterde verkeersveiligheid rond de bouwplaats. Zelfs 71% van de bewoners klaagt over een geblokkeerde weg/stoep.
– Alle doelgroepen zijn dit jaar beter vooraf bereikt met informatie over werken aan de weg dan vorig jaar. Bezoekers vormen een uitzondering.
– Het aandeel ondernemers en regiobewoners dat vooraf over werkzaamheden is geïnformeerd is toegenomen. Dit was een doelstelling naar aanleiding van de resultaten in 2003. Bezoekers blijken een minder goed te bereiken doelgroep te zijn voor informatievoorziening.
– De behoefte aan informatie over werken aan de weg is het grootst bij forensen en bezoekers.

De leefomgeving en economie van Amsterdam is gebaat bij een goede bereikbaarheid. De gemeente investeert veel in verbetering van de bereikbaarheid van Amsterdam, onder andere door verbetering van het autowegennet en investeringen in fietsroutes en openbaar vervoerverbindingen. Daarnaast wordt er (noodzakelijk) onderhoud gepleegd aan riolering, waterleidingen, gasleidingen en kabels. Wethouder Mark van der Horst (Verkeer, Vervoer & Infrastructuur): “Werkzaamheden aan de weg brengen van tijd tot tijd hinder met zich mee. Ik ben blij dat uit dit onderzoek blijkt dat ondanks de vele werkzaamheden in de stad en de hinder, de meerderheid van de gebruikers vindt dat de stad nog bereikbaar is”.

Dit onderzoek wordt ter kennisname gezonden aan de raadscommissie Verkeer, Vervoer & Infrastructuur van 6 oktober 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam