Ballast Nedam breidt Belgische grindwinning uit

Nieuwegein – Ballast Nedam heeft met vijf andere Belgische partijen een overeenkomst gesloten over de toekomstige grindwinning in de Maasvallei in Belgisch Limburg.

Hierdoor verkrijgt Ballast Nedam een 1/6 aandeel in de rechten van alle mogelijke grindwinningprojecten in dit gebied. De totale omvang hiervan is circa 90 mln ton gedurende de komende 25 jaar. Ballast Nedam produceert nu bijna 1 mln ton per jaar. De getekende overeenkomst betreft de oprichting van een grondbank voor de aankoop, exploitatie en beheer van terreinen (in totaal ruim 500 ha).

In de Maasvallei is Ballast Nedam al sedert 1960 – via haar dochtermaatschappij Bichterweerd – actief in de winning en veredeling van zand en grind. Gedurende de laatste 15 jaar vindt de winning plaats volgens het Grinddecreet waarin hoeveelheden, locaties en voorwaarden door de overheid zijn vastgelegd. Na het verstrijken van deze wetgeving zou de winning moeten worden beëindigd. Inmiddels zijn de bij de grindwinning betrokken partijen (grindwinners, overheden en afnemers) overtuigd geraakt van de noodzaak van voortzetting van de winning van deze duurzame bouwgrondstof die in grote hoeveelheden voorkomt in de bodem van de Maasvallei.

De nu gesloten samenwerkingsovereenkomst houdt in, dat bij de op te stellen ontginningsplannen ook zal worden gestreefd naar de harmonisatie van natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming, toeristisch-recreatieve ontwikkeling en delfstoffenwinning.

Door de overeenkomst breidt Ballast Nedam haar positie in de grondstoffenmarkt verder uit en is de continuïteit van de Belgische grindwinning voor een lange termijn verzekerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ballast Nedam BV