EIB: Herstel orderportefeuille in de GWW zet door

Amsterdam – In de maanden juli en augustus van 2004 is de orderportefeuille in de gww met 0,4 maand toegenomen tot 5,1 maanden. Gevoegd bij de stijging met 0,3 maand in juni is dit een duidelijk teken van herstel van de orderportefeuille in de gww. Sinds oktober 2003 vertoont de orderportefeuille in de gww een stijgende lijn, zoals figuur 2 laat zien.
In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de omvang van de orderportefeuille in de maanden juli en augustus licht gestegen met 0,2 maand tot 7,4 maanden. In de b&u is veel minder dan in de gww sprake van een duidelijk herstel van de orderportefeuille. Uit figuur 1 blijkt dat de orderportefeuille in de b&u al sinds januari 2003 rond de 7,3 maanden schommelt.
De orderportefeuille in de bouwnijverheid als geheel stijgt als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen met één tiende maand tot 6,8 maanden.

Wanneer de overige uitkomsten van de conjunctuurmeting over de maanden juli en augustus worden vergeleken met die van juni zijn er geen duidelijke verschillen waarneembaar. Het oordeel over de conjunctuur blijft negatief; ondanks het herstel van de orderportefeuille in de gww blijft het oordeel in deze sector ook negatiever dan in de b&u. Ten opzichte van een jaar geleden is het beeld iets minder negatief. Dit geldt in het bijzonder voor de verwachtingen ten aanzien van de personeelsbezetting. Hield eind augustus 2003 nog ruim de helft van de gww-bedrijven rekening met een daling van het personeelsbestand nu geldt dat voor iets meer dan één derde. Ook in de b&u is dit aandeel gedaald en wel van 16 % tot 9%, terwijl het aandeel b&u-bedrijven dat een stijging van de personeelsomvang verwacht verdubbeld is tot 8 %. Ook in hun oordeel over het onderhanden werk en de verwachte prijsontwikkeling zijn de bedrijven minder negatief dan een jaar geleden.

Opvallend is het verschil in oordeel over de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de maanden juli en augustus. Een jaar geleden was dit in beide sectoren negatief. Nu is dit in beide sectoren positief. Dit ondanks het feit dat het aandeel bedrijven dat stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden ondervindt als gevolg van gebrek aan orders in beide jaren even omvangrijk is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht EIB

EIB: Herstel orderportefeuille in de GWW zet door | Infrasite

EIB: Herstel orderportefeuille in de GWW zet door

Amsterdam – In de maanden juli en augustus van 2004 is de orderportefeuille in de gww met 0,4 maand toegenomen tot 5,1 maanden. Gevoegd bij de stijging met 0,3 maand in juni is dit een duidelijk teken van herstel van de orderportefeuille in de gww. Sinds oktober 2003 vertoont de orderportefeuille in de gww een stijgende lijn, zoals figuur 2 laat zien.
In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de omvang van de orderportefeuille in de maanden juli en augustus licht gestegen met 0,2 maand tot 7,4 maanden. In de b&u is veel minder dan in de gww sprake van een duidelijk herstel van de orderportefeuille. Uit figuur 1 blijkt dat de orderportefeuille in de b&u al sinds januari 2003 rond de 7,3 maanden schommelt.
De orderportefeuille in de bouwnijverheid als geheel stijgt als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen met één tiende maand tot 6,8 maanden.

Wanneer de overige uitkomsten van de conjunctuurmeting over de maanden juli en augustus worden vergeleken met die van juni zijn er geen duidelijke verschillen waarneembaar. Het oordeel over de conjunctuur blijft negatief; ondanks het herstel van de orderportefeuille in de gww blijft het oordeel in deze sector ook negatiever dan in de b&u. Ten opzichte van een jaar geleden is het beeld iets minder negatief. Dit geldt in het bijzonder voor de verwachtingen ten aanzien van de personeelsbezetting. Hield eind augustus 2003 nog ruim de helft van de gww-bedrijven rekening met een daling van het personeelsbestand nu geldt dat voor iets meer dan één derde. Ook in de b&u is dit aandeel gedaald en wel van 16 % tot 9%, terwijl het aandeel b&u-bedrijven dat een stijging van de personeelsomvang verwacht verdubbeld is tot 8 %. Ook in hun oordeel over het onderhanden werk en de verwachte prijsontwikkeling zijn de bedrijven minder negatief dan een jaar geleden.

Opvallend is het verschil in oordeel over de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de maanden juli en augustus. Een jaar geleden was dit in beide sectoren negatief. Nu is dit in beide sectoren positief. Dit ondanks het feit dat het aandeel bedrijven dat stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden ondervindt als gevolg van gebrek aan orders in beide jaren even omvangrijk is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht EIB