Infrasite eerste met aan MIT 2005 aangepaste database

‘s-Hertogenbosch – Prinsjesdag 2004 grijpt diep in. Ook op het gebied van infrastructuur. De vernieuwde projectgegevens staan in het nieuwe Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van het ministerie Verkeer en Waterstaat, met daarin ook opgenomen de projecten die vallen onder het Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten (SNIP). In het MIT/SNIP 2005 zijn voor het eerst de grote onderhoudsprojecten opgenomen. Infrasite.nl, het vakmedium op internet over infrastructurele projecten en mobiliteit, heeft zijn projectendatabase met meer dan 375 projecten nu al aangepast aan het MIT/SNIP 2005. Tevens publiceert Infrasite een overzicht van de gewijzigde projecten in het MIT/SNIP 2005! De lezer heeft zo snel, overzichtelijk en printbaar de lijst met waardevolle informatie voor bedrijven, overheden en organisaties. De lijst is nu online op www.infrasite.nl.

MIT 2005
In het nieuwe MIT is veel veranderd. Zo’n 53 projecten gaan onder de Brede Doeluitkering vallen en verdwijnen uit het MIT. In totaal zijn 64 projecten uit het MIT verdwenen, waarvan er 10 gereed zijn. 15 Nieuwe projecten zijn opgenomen in het MIT, 10 projecten daarvan zijn projecten op het gebied van Beheer & Onderhoud. Het MIT 2005 bevat 174 projecten.

Al deze MIT-projecten zijn, aangepast aan de nieuwe situatie, te vinden in de database van Infrasite.nl. Aan deze projectendatabase heeft de redactie 19 projecten toegevoegd. Alle mijlpalen, de projectfasering, de categoriën, het procedure-verloop uit het MIT 2005 zijn opgenomen en doorgevoerd. De redactie van Infrasite.nl werkt elke dag aan de aanpassing, verdere uitbreiding en publicatie van de vakinhoudelijke gegevens.

Lijst met wijzigingen MIT 2004-2005
Om een snel en overzichtelijk inzicht in de wijzigingen in het MIT te verkrijgen heeft de redactie van Infrasite zijn jaarlijkse lijst met verschillen tussen het vorige en het huidige MIT gepubliceerd op Infrasite.nl. De redactie vond 177 verschillen tussen het MIT 2004 en het MIT 2005! De lijst is vrij te bekijken en te printen vanaf Infrasite.nl.

Infrasite.nl
Het vakmedium Infrasite.nl publiceert vakinformatie over alle grote infrastructurele projecten en mobiliteit. Het is een onafhankelijke vakuitgave, die middels een onafhankelijke redactie projectinformatie en infranieuws actief achterhaalt, opneemt en uitbreidt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Infrasite.nl

Infrasite eerste met aan MIT 2005 aangepaste database | Infrasite

Infrasite eerste met aan MIT 2005 aangepaste database

‘s-Hertogenbosch – Prinsjesdag 2004 grijpt diep in. Ook op het gebied van infrastructuur. De vernieuwde projectgegevens staan in het nieuwe Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van het ministerie Verkeer en Waterstaat, met daarin ook opgenomen de projecten die vallen onder het Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten (SNIP). In het MIT/SNIP 2005 zijn voor het eerst de grote onderhoudsprojecten opgenomen. Infrasite.nl, het vakmedium op internet over infrastructurele projecten en mobiliteit, heeft zijn projectendatabase met meer dan 375 projecten nu al aangepast aan het MIT/SNIP 2005. Tevens publiceert Infrasite een overzicht van de gewijzigde projecten in het MIT/SNIP 2005! De lezer heeft zo snel, overzichtelijk en printbaar de lijst met waardevolle informatie voor bedrijven, overheden en organisaties. De lijst is nu online op www.infrasite.nl.

MIT 2005
In het nieuwe MIT is veel veranderd. Zo’n 53 projecten gaan onder de Brede Doeluitkering vallen en verdwijnen uit het MIT. In totaal zijn 64 projecten uit het MIT verdwenen, waarvan er 10 gereed zijn. 15 Nieuwe projecten zijn opgenomen in het MIT, 10 projecten daarvan zijn projecten op het gebied van Beheer & Onderhoud. Het MIT 2005 bevat 174 projecten.

Al deze MIT-projecten zijn, aangepast aan de nieuwe situatie, te vinden in de database van Infrasite.nl. Aan deze projectendatabase heeft de redactie 19 projecten toegevoegd. Alle mijlpalen, de projectfasering, de categoriën, het procedure-verloop uit het MIT 2005 zijn opgenomen en doorgevoerd. De redactie van Infrasite.nl werkt elke dag aan de aanpassing, verdere uitbreiding en publicatie van de vakinhoudelijke gegevens.

Lijst met wijzigingen MIT 2004-2005
Om een snel en overzichtelijk inzicht in de wijzigingen in het MIT te verkrijgen heeft de redactie van Infrasite zijn jaarlijkse lijst met verschillen tussen het vorige en het huidige MIT gepubliceerd op Infrasite.nl. De redactie vond 177 verschillen tussen het MIT 2004 en het MIT 2005! De lijst is vrij te bekijken en te printen vanaf Infrasite.nl.

Infrasite.nl
Het vakmedium Infrasite.nl publiceert vakinformatie over alle grote infrastructurele projecten en mobiliteit. Het is een onafhankelijke vakuitgave, die middels een onafhankelijke redactie projectinformatie en infranieuws actief achterhaalt, opneemt en uitbreidt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Infrasite.nl